การคืนเงิน
บริษัท อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์ จำกัด ไม่มีนโยบายในการขอคืนเงินทุกกรณี เว้นแต่กรณีจำนวนสินค้าในสต๊อกมีจำนวนไม่เพียงพอต่อคำสั่งซื้อนั้น ลูกค้าสามารถขอคืนเงินที่ชำระเกินกว่าจำนวนสินค้าที่มีอยู่ในสต๊อกได้ โดยฝ่ายขายจะติดต่อกลับไปยังลูกค้าหากเกิดกรณีดังกล่าว
หรือติดต่อฝ่ายขาย (ติดต่อได้วันจันทร์-วันศุกร์ 9.00-17.30 น.)
โทรศัพท์ : 0-2747-7001-4
e-mail : sale@inex.co.th
line id : sale.inex

การเปลี่ยน/ยกเลิก สินค้า
บริษัท อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์ จำกัด ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าในทุกกรณี เว้นแต่เมื่อลูกค้าได้รับสินค้าแล้วเกิดการชำรุด เสียหาย บริษัทฯ ยินดีเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ลูกค้าได้รับสินค้า
หรือติดต่อฝ่ายขาย (ติดต่อได้วันจันทร์-วันศุกร์ 9.00-17.30 น.)
โทรศัพท์ : 0-2747-7001-4
e-mail : sale@inex.co.th
line id : sale.inex