Engineering Educational Solution

Tilt / Accelerator

ตาราง รายการ

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

1 รายการ

  1. โมดูลวัดความเอียง 4 ทิศทาง
    รหัสสินค้า : 3235022
    ฿428.00
    (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

    ใช้ตัวตรวจจับความเอียงที่ภายในบรรจุลูกบอลขนาดเล็กเอาไว้ เมื่อตัวอุปกรณ์เอียงไปเป็นมุมต่างๆ ทำให้ลูกบอลภายในเกิดการเคลื่อนที่ไปแตะกับหน้าสัมผัสภายในอุปกรณ์ ทำให้ได้สัญญาณเอาต์พุตออกมา 4 ลักษณะแทนมุมเอียง 4 ช่วง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ตาราง รายการ

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

1 รายการ