Engineering Educational Solution

Robo-CreatorXT

รูปภาพเพิ่มเติม

Robo-CreatorXT
รหัสสินค้า : 8000455
฿7,169.00
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

Robo-CreatorXT ชุดหุ่นยนต์อัตโนมัติเพื่อการศึกษาที่สามารถพัฒนาโปรแกรมควบคุมด้วยภาษา C/C++ ในแบบโอเพ่นซอร์ส รุ่นใหม่ล่าสุด


เปลี่ยนมอเตอร์ไฟตรงพร้อมใบพัด เป็น ZX-FanMotor แผงวงจรขับมอเตอร์ใบพัด

ชุดแนะนำสำหรับการแข่งขันหุ่นยนต์ WRG Thailand Championship 2019   www.wrgthailand.com 
ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ https://www.facebook.com/wrg.thailand/

 

รายละเอียด

Robo-Creator XT มีแผงวงจรควบคุมที่ชื่อว่า ATX2+ ซึ่งขับมอเตอร์ไฟตรงได้ 6 ตัว และเซอร์โวมอเตอร์อีก 8 ตัว พร้อมกัน จัดได้ว่า เป็นชุดหุ่นยนต์อัตโนมัติเพื่อการศึกษาขนาดกลางสำหรับเรียนรู้การพัฒนาโปรแกรมที่มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้น ตลอดจนการติดต่อกับอุปกรณ์ที่มีความพิเศษมากขึ้น อาทิ โมดูลเข็มทิศอิเล็กทรอนิกส์, ตัวตรวจจับแสงอินฟราเรดแบบหลายทิศทาง และโมดูลกล้องแบบอนุกรม, โมดูลสื่อสารข้อมูลไร้สายทั้งแบบคลื่นวิทยุมาตรฐาน, บลูทูธ และ WiFi
 

ด้านการนำไปใช้ในการแข่งขันหุ่นยนต์ Robo-Creator XT ยังรองรับการพัฒนาเป็นหุ่นยนต์เพื่อแข่งขันในระดับนานาชาติได้ในทุกเวที ไม่ว่าจะเป็น World RoboCup Junio), World Robot Games (WRG), International Robot Olympiad (IRO) และอื่นๆ นอกจากนั้น ยังนำชุดหุ่นยนต์ Robo-Creator XT ไปใช้สร้างโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ด้านสะเต็มศึกษา (STEM Education) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 
ตัวอย่างซอฟต์แวร์ arduino
coding
 
 
เกี่ยวกับ ATX2+ แผงวงจรควบคุมของ Robo-Creator XT
 • การควบคุมหลักใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ 8 บิตเบอร์ ATmega644P มีหน่วยความจำ โปรแกรมแบบแฟลช 64 กิโลไบต์ โปรแกรมใหม่ได้ 10,000 ครั้ง มีหน่วยความจำข้อมูลอีอีพรอม 4 กิโลไบต์ และหน่วยความจำข้อมูลแรม 4 กิโลไบต์ สัญญาณนาฬิกา 20MHz จากคริสตอล
 • ในส่วนของอุปกรณ์อินพุต เอาต์พุตเสริมใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ 8 บิต เบอร์ ATmega88A ของ Atmel ทำหน้าที่จัดการอินพุตเอาต์พุตเพิ่มเติมให้กับแผงวงจร
 • กำหนดชื่อขาพอร์ตในการติดต่ออุปกรณ์ตามข้อกำหนดของฮาร์ดแวร์ Arduino มาตรฐาน
 • มีจุดต่อพอร์ต 3 ขา (ขาไฟเลี้ยง, สัญญาณ และกราวด์) แบบโปรแกรมได้ จำนวน 18 จุด แบ่งเป็นขาพอร์ตแบบดิจิตอลหรืออะนาลอก (กำหนดได้) 8 จุด (พอร์ต 24 หรือ A0 ถึงพอร์ต 31 หรือ A7), จุดต่ออินพุตอะนาลอกอย่างเดียว 5 จุด (A8 ถึง A12), จุดต่ออิ นพุตเอาต์พุตแบบดิจิตอลที่รองรับการอินเตอร์รัปต์ 1 จุด (พอร์ต 18 หรือ INT2), จุดต่อขาพอร์ตสำหรับบัสสื่อสารข้อมูล 2 สาย (TWI) 1 ชุด (2 จุดคือ พอร์ต 9-SCL และพอร์ต 9-SDA) และจุดต่อบัสสื่อสารข้อมูลอนุกรมหรือ UART 1 ชุด (2 จุด ประกอบด้วยพอร์ต 2-RXD1 และพอร์ต 3-TXD1) สำหรับจุดต่อพอร์ต TWI และ UART สามารถกำหนดให้เป็นขาพอร์ตอินพุตเอาต์พุตดิจิตอลสำหรับงานทั่วไปได้ นอกจากนั้นที่จุด UART ยังใช้งานเป็นอินพุตดิจิตอลที่รองรับการอินเตอร์รัปต์ได้อีก 2 จุดด้วย นั่นคือ RXD1 คืออินพุตอินเตอร์รัปต์ ช่อง 0 หรือ INT0 และ TXD1 คืออินพุตอินเตอร์รัปต์ ช่อง 1 หรือ INT1
 • จุดต่อพอร์ตอินพุตอะนาลอกทั้ง 13 จุด (A0 ถึง A12) รองรับแรงดันได้ ตั้งแต่ 0 ถึง +5V มีความละเอียดในการแปลงสัญญาณเป็นข้อมูลดิจิตอล 10 บิต ให้ผลการทำงานในช่วง 0 ถึง 1,023
 • มีตัวต้านทานปรับค่าได้ หรือ KNOB สำหรับทดลองการทำงานของวงจรแปลงสัญญาณอะนาลอกเป็นดิจิตอลได้ โดยไม่ต้องต่ออุปกรณ์ภายนอก
 • มีสวิตช์ OK เป็นสวิตช์แบบกดติดปล่อยดับที่มีการต่อตัวต้านทานพูลอัปไว้แล้วสำหรับทดสอบการอ่านค่าอินพุตดิจิตอลอย่างง่าย
 • มีลำโพงเปียโซสำหรับขับเสียง
 • มีจอแสดงผลแบบกราฟิก LCD สี ความละเอียด 128 x 160 จุด แสดงตัวอักษรได้ 21 ตัว 16 บรรทัด
 • มีจุดต่อพอร์ตสื่อสารข้อมูลอนุกรม UART 1 ชุด สำหรับติดต่อกับอุปกรณ์อนุกรม อาทิ โมดูล กล้อง Pixy, โมดูลบลูทูธ BlueStick, โมดูลสื่อสาร XBEE และ XBEE PRO, โมดูล WiFi, แผงวงจรขับเซอร์โวหลายช่องแบบอนุกรม, โมดูล LCD แบบอนุกรม เป็นต้น
 • มีวงจรขับมอเตอร์ไฟตรง 6 ช่อง พร้อมไฟแสดงการทำงาน รองรับมอเตอร์ไฟตรงขนาด 4.5 ถึง 9V (ขึ้นกับไฟเลี้ยงของแผงวงจรแรงดันสูงสุดที่ใช้ได้คือ +11.1V) ขับกระแสไฟฟ้าได้สูงสุด 3A และ 1.2A หากเป็นการขับต่อเนื่อง
 •  สามารถขับมอเตอร์ที่มีความต้านทานต่ำอย่างของทามิยะได้
 • วงจรขับมอเตอร์มีคุณสมบัติควบคุมกระแสไฟฟ้าจึงทำให้ป้องกันความเสียหายจากการลัดวงจรได้
 • มีจุดต่อ RC เซอร์โวมอเตอร์ขนาดเล็ก 8 ช่อง รองรับเซอร์โวมอเตอร์ ขนาด 4.8 ถึง 7.2V
 • มี LED แสดงสภาวะไฟเลี้ยงของวงจรขับมอเตอร์ และเซอร์โวมอเตอร์ปกติจะติดสว่าง และดับลงหากมอเตอร์ มีการลัดวงจร
 • มีวงจรตรวจสอบระดับไฟเลี้ยงของระบบแสดงผลด้วย LED เมื่อไฟเลี้ยงตํ่ากว่า 6V
 • ดาวน์โหลดและสื่อสารข้อมูลกับคอมพิวเตอร์ผ่านพอร์ต USB มีไฟแสดงการทำงาน
 • มีสวิตช์ RESET สำหรับรีเซตการทำงาน
 • รองรับการขยายพอร์ตผ่านจุดต่อพอร์ตบัส 2 สายหรือ TWI โดยใช้อุปกรณ์เพิ่มเติม
 • ใช้ไฟเลี้ยง +6 ถึง +16V กระแสไฟฟ้า 1100mA (เป็นอย่างน้อย หากใช้กับมอเตอร์ 4 ตัว)
 • ใช้แบตเตอรี่ได้ตั้งแต่ 4.5 ถึง 16 โวลต์ หรือใช้กับแบตเตอรี่ลิเธี่ยมโพลิเมอร์ (LiPo) แบบ 3 เซลล์ได้
 • มีวงจรควบคุมแรงดันคงที่ +5V สำหรับไมโครคอนโทรลเลอร์ และควบคุมแรงดันคงที่ +6V สำหรับวงจรขับเซอร์โวมอเตอร์ ทั้งนี้เพื่อป้องกันความเสียหายกรณีจ่ายไฟเกินแก่เซอร์โวมอเตอร์
 
PowerPiont แนะนำการใช้งาน 
 
อุปกรณ์ในชุดหุ่นยนต์ Robo-Creator XT
ประกอบด้วย 5 ส่วนหลักๆ คือ

1. แผงวงจรและอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์
- แผงวงจรควบคุมอเนกประสงค์ ATX2
- ZX-03 แผงวงจรตรวจจับแสงสะท้อนอินฟราเรด จำนวน 3 ชุด
- แผงวงจรตรวจจับวัตถุและวัดระยะทางด้วยคลื่นอัลตร้าโซนิก
- ZX-01 แผงวงจรสวิตซ์ จำนวน 4 ชุด
- ZX-Photo แผงวงจรตรวจจับแสงอินฟราเรดแบบใช้โฟโต้ฯ จำนวน 1 ชุด 
- แผงวงจรตรวจจับรหัสล้อพร้อมแผ่นรหัสล้อพลาสติก

2. อุปกรณ์เอาต์พุต
- มอเตอร์ไฟตรงพร้อมเฟืองขับ อัตราทด 48:1 2 Output พร้อมบัดกรีสาย จำนวน 4 ชุด
- เซอร์โวมอเตอร์ VSD-22CMD ภายในใช้ เฟืองโลหะ มีแรงบิดสูง
- เซอร์โวมอเตอร์มาตรฐาน
- ZX-FanMotor แผงวงจรขับมอเตอร์ใบพัด

3. ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ทางกล
- แผ่นฐานโลหะ ATX
- แผ่นฐานพลาสติกกลม แบบไม่มีลูกบอล และแบบมีลูกบอล
- ล้อและยางขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม. จำนวน 4 ชุด
- ชิ้นส่วนกลไกมือจับ SM Gripper Lite
- ชุดชิ้นต่อพลาสติก 3 แบบ (แนวตรง, มุมฉาก และมุมป้าน) รวม 60 ชิ้ น
- ชุดแท่งต่อพลาสติกแบบมี รู 3 ขนาด (3, 5 และ 12 รู )
- ชุดเสารองพลาสติก 4 ขนาด (3, 10, 15 และ 25 มม.)
- เสารองโลหะ
- ชุดนอตและสกรู
- ชุดฉากโลหะแบบมีรู

4. อุปกรณ์ และเครื่องมือประกอบ
- กะบะถ่าน AA 6 ก้อน มีสายและหัวต่ออะแดปเตอร์
- ไขควง
- แผ่นโฟมสำหรับชิ้นส่วนมือจับ

5. สายสัญญาณ
- สาย miniB-USB
- สาย JST3AA-8 (จะต่อไว้กับแผงวงตรตัวตรวจจับทั้งหมด)
- สาย JST3C-10 สำหรับแผงวงจรตรวจจับรหัสล้อ

- สอบถามการใช้งานสินค้า https://facebook.com/innovativeexperiment

- ขอใบเสนอราคาติดต่อทางอีเมล sale@inex.co.th

- หรือ โทรศัพท์ 0-2747-7001 ถึง 4

สินค้าที่คุณอาจสนใจ

 • Robo-CreatorXT Premium Kit

  Robo-CreatorXT Premium Kit

  รหัสสินค้า : 8000454
  ฿8,988.00
  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

Tags สินค้า

คนอื่นทำเครื่องหมายสินค้านี้ด้วย Tags เหล่านี้:

ใช่ช่องว่างแบ่ง tag. ใช้ single quotes (') สำหรับคำพูด.