Engineering Educational Solution

Relay Rover V2.0

รูปภาพเพิ่มเติม

Relay Rover V2.0
รหัสสินค้า : 8000410
฿749.00
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

สนุกกับรถหุ่นยนต์บังคับมือควบคุมด้วยรีเลย์และเสริมการเรียนรู้การควบคุมมอเตอร์เบื้องต้น สามารถดัดแปลงได้หลากหลายตามจินตนาการ

 

รายละเอียด

โครงงานนี้เกิดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เกิดความสนใจในการสร้างกลไกเคลื่อนไหวแบบบังคับมืออย่างง่าย และที่ง่ายที่สุดคือ การสร้างรถหรือกลไกเคลื่อนที่ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบล้อ อุปกรณ์ที่เลือกใช้เป็นอุปกรณ์พื้นฐานเพื่อให้เข้าใจต่อการทำงานของวงจรได้ง่าย

แนวคิด
เราจะมาสร้างรถบังคับมือกัน ดังนั้นจะมีส่วนประกอบหลักที่สำคัญ 2 ส่วนคือ ส่วนของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วนย่อยคือ ส่วนของวงจรสวิตช์และวงจรรีเลย์ขับมอเตอร์ กับอีกส่วนคือ โครงรถที่มีการติดตั้งชุดมอเตอร์ไฟตรงพร้อมเฟืองขับ, ล้อ และยาง การบังคับจะมาจากการกดสวิตช์ที่ต่อเข้ากับวงจรรีเลย์ด้วยสายไฟ รีเลย์จะทำงานตามการกดสวิตช์ทำให้มอเตอร์ถูกขับ ส่งผลให้รถบังคับมือของเราเกิดการเคลื่อนที่ตามต้องการ

การทำงานของวงจร
วงจรแบ่งออกเป็นสองส่วนคือส่วนของแผงวงจรสวิตช์ และวงจรรีเลย์ขับมอเตอร์
แผงวงจรสวิตช์
ประกอบด้วยสวิตช์ 4 ตัว ต่อแยกอิสระออกจากกันเพื่อใช้ในการควบคุมทิศทางของรถ โดย
S1 เป็นสวิตช์ FORWARD ใช้ควบคุมให้รถ RelayRover เคลื่อนที่ไปข้างหน้า
S2 เป็นสวิตช์ BACKWARD ใช้ควบคุมให้รถ RelayRover เคลื่อนที่ถอยหลัง
S3 เป็นสวิตช์ LEFT ใช้ควบคุมให้รถ RelayRover เลีย้ วซ้าย
S4 เป็นสวิตช์ RIGHT ใช้ควบคุมให้รถ RelayRover เลีย้ วขวา

 
Relay Rover ในรูปแบบต่างๆ
 
Relay Rover ในรูปแบบโครงสร้างที่หลากหลาย
 
relay rover activity
 กิจกรรมสนุกๆ กับ Relay Rover

สำหรับโรงเรียนหากมีการสร้าง Relay Rover ขึ้นหลายๆ ตัว ในห้องเรียน ครูสามารถนำไปใช้กิจกรรมได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น
- จัดการแข่งขัน RelayRover Racing เป็นการแข่งขันบังคับรถหุ่นยนต์
- RelayRover Soccer ใช้จัดกิจกรรมเตะฟุตบอลแบบบังคับมือ
- RelayRover Terrrain โดยมีการดัดแปลงโครงสร้างรถหุ่นยนต์ให้สามารถเคลื่อนที่ในสนามหลายๆ แบบได้
นอกจากนนั้น ยังสามารถต่อยอดจากโครงสร้างรถแบบบังคับมือมาเป็นวงจรควบคุมแบบอัตโนมัติที่ใช้วงจรดิจิตอล หรือใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ก็ได้

 
ในชุดประกอบด้วย
• แผงวงจรสวิตช์ควบคุมและแผงวงจรรีเลย์ประกอบสำเร็จพร้อมกะบะสำหรับบรรจุแบตเตอรี่ขนาด AA  4 ก้อน
• กล่องพลาสติก
• แผ่นฐานพลาสติก
• ล้อและยาง
• ชุดเฟืองขับมอเตอร์
• ชุดสกรูและนอต
• แผ่นพลาสติก
 
* หากต้องการสั่งซื้อตั้งแต่ 10 ชุดขึ้นไปกรุณาติดต่อฝ่ายขาย โทร 0-2747-7001-4

ข้อมูลส่วนตัว

กรุณาระบุหัวข้อในการติดต่อ

* ฟิลด์ที่จำเป็น

Powered by WebForms

Tags สินค้า

ใช่ช่องว่างแบ่ง tag. ใช้ single quotes (') สำหรับคำพูด.