Engineering Educational Solution

NUCLEO-64 Activity Kit

รูปภาพเพิ่มเติม

NUCLEO-64 Activity Kit
รหัสสินค้า : 8900081
฿2,675.00
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

ชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ STM32 อนุกรม NUCLEO-L053R8
ชุดทดลองสำหรับการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ปี 2563 ระดับชาติ สาขาอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อระบบสมองกลฝังตัว

 

รายละเอียด

รายการอุปกรณ์ในชุด
1. บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ NUCLEO-L053R8
2. บอร์ดอุปกรณ์อินพุตเอาต์พุตสำหรับ NUCLEO-L053R8 รุ่น AX-NC64
3. สาย USB-miniB
4. อะแดปเตอร์ 6V 2A ขึ้นไป (ไม่เกิน 9V 2A)

(หากต้องการเฉพาะบอร์ด NUCLEO-L053R8 คลิกที่นี่)

1. คุณสมบัติทางเทคนิคที่สำคัญของบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ NUCLEO-L053R8

1.1 คุณสมบัติของไมโครคอนโทรลเลอร์

• ติดตั้งไมโครคอนโทรลเลอร์ 32 บิต ARM Cortex-M0 เบอร์ STM32L053R8T6 ของ STMicroelectronics มีหน่วยความจำโปรแกรมแบบแฟลช 64 กิโลไบต์, หน่วยความจำข้อมูลอีอีพรอม 2 กิโลไบต์ และหน่วยความจำแรม 8 กิโลไบต์ มีไทเมอร์รวม 5 ชุด ความถี่สัญญาณนาฬิกาสูงสุด 32MHz แรงดันไฟเลี้ยง 1.8 ถึง 3.6V
• มีพอร์ตอินพุตเอาต์พุต GPIO รวม 51 ขา
• มีวงจรเชื่อมต่ออุปกรณ์ผ่านบัส SPI (4 ชุด), I2S (1 ชุด - แบ่งทรัพยากรกับบัส SPI 1 ชุด), I2C (2 ชุด), UART (2 ชุด - แบ่งทรัพยากรกับบัส SPI 2 ชุด), LPUART (1 ชุด) และ USB (1 ชุด)
• มีอินพุตอะนาลอกสำหรับวงจรแปลงสัญญาณอะนาลอกเป็นดิจิตอล 16 ช่อง ความละเอียดในการแปลงสัญญาณ 12 บิต
• มีอินพุตสัมผัสแบบความจุไฟฟ้า 24 ช่อง

1.2 คุณสมบัติด้านจุดเชื่อมต่อพอร์ตและพลังงาน

• มี 2 แบบคือ

- จุดต่อพอร์ตที่เข้ากันได้กับขาพอร์ตในแบบ Arduino Uno V3
- จุดต่อขาพอร์ตแบบ ST morpho ที่ต่อกับขาพอร์ตทั้งหมดของไมโครคอนโทรลเลอร์ STM32

• มีวงจรดีบักเกอร์/โปรแกรมเมอร์ ST-LINK V2.1 บนบอร์ดพร้อมคอนเน็กเตอร์ SWD โดยเลือกโหมดการทำงานให้ทำงานกับไมโครคอนโทรลเลอร์ STM32 บนบอร์ดหรือโหมดทำงานอิสระเพื่อใช้งานกับไมโครคอนโทรลเลอร์ STM32 ภายนอก
• มี LED 3 ตัว สำหรับแสดงการเชื่อมต่อพอร์ต USB, สำหรับทดลอง และแสดงสถานะไฟเลี้ยง
• มีสวิตช์กดติดปล่อยดับ 2 ตัว สำหรับการทดลองและเป็นสวิตช์ RESET
• ในส่วนของ USB สามารถทำงานเป็นอุปกรณ์ USB ได้ 3 แบบคือ พอร์ตอนุกรมเสมือน (Virtual COM port), อุปกรณ์เก็บข้อมูล (Mass storage) และพอร์ตสำหรับดีบัก (Debug port)
• ใช้ไฟเลี้ยงได้ทั้งจากพอร์ต USB (VBUS) หรือจากภายนอก (3.3V, 5V และ 6 ถึง 12V)

1.3 คุณสมบัติด้านการพัฒนาโปรแกรม

• รองรับเครื่องมือพัฒนาโปรแกรมได้หลากหลาย อาทิ : IAR, ARM Keil, GCC-based IDEs, MBED

2. คุณสมบัติทางเทคนิคที่สำคัญของบอร์ดอุปกรณ์อินพุตเอาต์พุต AX-NC64

2.1 คุณสมบัติด้านการรองรับไมโครคอนโทรลเลอร์

• มีคอนเน็กเตอร์ IDC ตัวเมียแถวคู่สำหรับรองรับการติดตั้งบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ NUCLEO-L053R8 ของ STMicroelectronics
• บนบอร์ดพิมพ์ชื่อขาพอร์ตมาตรฐานของบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ NUCLEO-L053R8 ทำให้การต่อวงจรทำได้ง่ายขึ้น และลดความผิดพลาดของการต่อวงจรผิด
• รองรับการจ่ายไฟเลี้ยงทั้งส่งจากพอร์ต USB ของบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ NUCLEO-L053R8 และจากภาคจ่ายไฟของบอร์ด AX-NC64 ซึ่งได้รับไฟเลี้ยงมาจากอะแดปเตอร์ไฟตรงภายนอก (บนบอร์ดระบุไว้ 7 ถึง 9V ในทางปฏิบัติสามารถใช้อะแดปเตอร์ได้ตั้งแต่ 5V)

2.2 คุณสมบัติด้านอุปกรณ์เอาต์พุต

• มี LED แสดงการทำงานของพอร์ต GPIO รวม 3 ตัว
• มีวงจรขับลำโพงเปียโซสำหรับขับสัญญาณเสียง
• มีโมดูล LCD 16 ตัวอักษร 2 บรรทัด พร้อมปุ่มปรับความชัดเจนในการแสดงผล
• มีวงจรขับ LED ดอตเมตริกซ์ 8x8 จุด สำหรับแสดงตัวเลข อักษร สัญลักษณ์

2.3 คุณสมบัติด้านอุปกรณ์อินพุต

• มีวงจรสวิตช์กดติดปล่อยดับ ทำงานที่ลอจิก “0” จำนวน 4 ตัว
• มีตัวเข้ารหัสหรือเอ็นโค้ดเดอร์แบบก้านหมุน
• มีวงจรฐานเวลานาฬิกาจริงใช้ไอซี DS1307 พร้อมแบตเตอรี่สำรองสำหรับรักษาค่าเวลา
• ติดตั้งตัวตรวจจับความเร่ง 3 แกนเบอร์ ADXL335 ให้เอาต์พุตเป็นแรงดันไฟตรง 3 ช่องตามสำหรับแกน X, Y และ Z

 

เอกสารข้อมูลทางเทคนิคและวงจรของชุดทดลอง

เอกสารการใช้งานเบื้องต้น (เอกสารปรับปรุงล่าสุด 8 มีนาคม 2563)

เอกสารของ Nucleo64 Activity kit เล่มล่าสุด

โปรแกรมตัวอย่างของหนังสือ Nucleo64 Activity kit

ตัวอย่างโปรแกรมกับการใช้งานบอร์ด AX-NC64
(ตัวอย่างโปรแกรมจะมีการปรับปรุงและเพิ่มเติมหลังการแข่งขันฝีมือแรงงานระดับชาติเสร็จสิ้น)

ดูตัวอย่างการพัฒนาโปรแกรมสำหรับบอร์ด NUCLEO ด้วยโปรแกรม CubeMX

 

- สอบถามการใช้งานสินค้า https://facebook.com/innovativeexperiment

- ขอใบเสนอราคาติดต่อทางอีเมล sale@inex.co.th

- หรือ โทรศัพท์ 0-2747-7001 ถึง 4

Tags สินค้า

ใช่ช่องว่างแบ่ง tag. ใช้ single quotes (') สำหรับคำพูด.