World Robot Games Thailand Championship เป็นการแข่งขันหุ่นยนต์สำหรับคนทุกระดับ ทั้ง เยาวชนและบุคคลทั่วไป ใช้อุปกรณ์หลักคือ แผงวงจรควบคุมที่พัฒนาโดยบริษัทของไทย และมีการคัดเลือกทีมหุ่นยนต์ประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติในรายการ World Robot Games (www.worldrobotgames.com) ซึ่งผู้แข่งขันทั้งหมดจากทุกประเทศที่เข้าร่วมต้องใช้แผงวงจรควบคุมหลักที่พัฒนาโดยบริษัทของไทย ซึ่งก็คือ INEX หรือ อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์ และเป็นที่น่ายินดีที่ในการแข่งขัน 2 ปีแรกทั้งในปีพ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) และพ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016) ทีมหุ่นยนต์ประเทศไทยได้รับรางวัล Grand Champion หรือเป็นเจ้าเหรียญทองของการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติรายการนี้ 2 ปีติดต่อกัน

ในการแข่งขันระดับประเทศ World Robot Games Thailand Championship (WRG-Thailand) ที่ผ่านมา ได้รับความสนใจจาก ครู อาจารย์ นักเรียน เยาวชนจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศอย่างดีเยี่ยม ดังนั้นนปี พ.ศ. 2560 นี้ บริษัท อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์ จำกัด (INEX) ผู้ผลิตสื่อการศึกษาด้านหุ่นยนต์อัตโนมัติ ร่วมกับศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จึงได้กำหนดให้มีการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์รายการ World Robot Games Thailand Championship 2017 ขึ้นในระหว่างวันที่ 4 ถึง 6 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ ศูนย์การค้า เดอะฮับ เซียร์ รังสิต

รายการการแข่งขัน
สำหรับใน World Robot Games Thailand Championship 2017 นี้ มีรายการแข่งขันทั้งหมด 6 รายการได้แก่

1. BATTLE BALLZ เป็นการผสมผสานระหว่างกีฬาอเมริกันฟุตบอลเข้ากับฟุตบอล (จัดรุ่น Open รุ่นเดียว)

ผู้แข่งขันสามารถมีหุ่นยนต์ในทีมได้มากกว่า 1 ตัว โดยการทำคะแนนจะต้องยิงลูก Floorball เข้าไปยังประตูของฝ่ายตรงข้าม แต่ในขณะครองบอล คู่แข่งสามารถเข้ามาปะทะเพื่อแย่งลูกบอลออกไปได้ ดังนั้นหุ่นยนต์ในการแข่งขัน BATTLE BALLZ  นี้ นอกจากจะต้องมีความแม่นยำแล้วยังต้องมีความแข็งแกร่งรับแรงกระแทกได้ด้วย

2. SEARCH & RESCUE การแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัย (จัดรุ่น Open รุ่นเดียว)

3. FIRE FIGHTING การแข่งขันหุ่นยนต์ดับเพลิง มี 3 รุ่นได้แก่

  1. รุ่น Junior อายุ 8 ปี ถึง 14 ปี นับจนถึงปี พ.ศ. 2560 (เกิดปี พ.ศ. 2546 ถึง 2552)
  2. รุ่น Senior อายุ 15 ปี ถึง 19 ปี นับจนถึงปี พ.ศ. 2560 (เกิดปี พ.ศ. 2541 ถึง 2545)
  3. รุ่น Open อายุ 8 ปี ถึง 99 ปี นับจนถึงปี พ.ศ. 2560 (เกิดปี พ.ศ. 2461 ถึง 2552)

4. SUMO ROBOT การแข่งขันหุ่นยนต์ซูโม่ มี 3 รุ่นได้แก่

  1. รุ่น Junior อายุ 8 ปี ถึง 14 ปี นับจนถึงปี พ.ศ. 2560 (เกิดปี พ.ศ. 2546 ถึง 2552)
  2. รุ่น Senior อายุ 15 ปี ถึง 19 ปี นับจนถึงปี พ.ศ. 2560 (เกิดปี พ.ศ. 2541 ถึง 2545)
  3. รุ่น Open RC (หุ่นยนต์บังคับมือ) อายุ 8 ปี ถึง 99 ปี นับจนถึงปี พ.ศ. 2560 (เกิดปี พ.ศ. 2461 ถึง 2552)

5. i-BEAM LINETRACING การแข่งขันหุ่นยนต์ i-BEAM เคลื่อนที่ตามเส้น มี 4 ประเภทได้แก่

  1. iBEAM Legged Junior : เคลื่อนที่ด้วยขา อายุ 8 ปี ถึง 14 ปี นับจนถึงปี พ.ศ. 2560 (เกิดปี พ.ศ. 2546 ถึง 2552)
  2. iBEAM Legged Senior : เคลื่อนที่ด้วยขา อายุ 15 ปี ถึง 19 ปี นับจนถึงปี พ.ศ. 2560 (เกิดปี พ.ศ. 2541 ถึง 2545)
  3. iBEAM Wheel Junior : เคลื่อนที่ด้วยล้อ อายุ 8 ปี ถึง 14 ปี นับจนถึงปี พ.ศ. 2560 (เกิดปี พ.ศ. 2546 ถึง 2552)
  4. iBEAM Wheel Senior : เคลื่อนที่ด้วยล้อ อายุ 15 ปี ถึง 19 ปี นับจนถึงปี พ.ศ. 2560 (เกิดปี พ.ศ. 2541 ถึง 2545)

6. INNOVATIVE ROBOT  การประกวดหุ่นยนต์สร้างสรรค์ด้วยแผงวงจร iBOX ไม่จำกัดอุปกรณ์ในการสร้างโครงงาน

การสมัครแข่งขัน

ขณะนี้ท่านสามารถสมัครร่วมการแข่งขันได้ที่ www.wrgthailand.com โดยการสมัครในปีนี้ค่อนข้างเข้มงวดพอสมควรเพื่อแก้ปัญหาความซ้ำซ้อนในการลงทะเบียนของผู้สมัคร และมีขั้นตอนการสมัครที่ต่างไปจากเดิมเล็กน้อย สามารถดูรายละเอียดและข้อกำหนดต่างๆ ในการแข่งขันได้ที่ www.wrgthailand.com หากพร้อมแล้วไปสมัครกันเลย

สมัครแข่งขัน WRG Thailand Championship 2017


 

  สนับสนุนการแข่งขันโดย