World Robot Games 2016 ปีนี้ จัดขึ้น ณ เมือง Bandung ประเทศอินโดนีเซีย สถานที่จัดคือ Lembang Asri resort วันที่ 24 ถึง 27 สิงหาคม พ.ศ. 2559 มีประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 8 ประเทศได้แก่

 

 

ประเภทการแข่งขัน

การแข่งขันปีนี้เข้มข้นยิ่งขึ้นกับการแข่งขัน 11 รายการ 30 ประเภท ดังนี้

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับ WRG 2016

WRG2016 Catalogue / WRG Story

ติดตามความเคลื่อนไหวของ WRG 2016 ได้ที่ www.worldrobotgames.com หรือ เว็บไซต์ของ WRG Thailand : wrg-thailand.inex.co.th และ www.facebook.com/wrg.thailand


 

ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ได้รับสิทธิ์เข้าแข่งขัน WRG 2016 ประเทศอินโดนีเซีย

ราคาก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2559

ผู้เข้าแข่งขัน 29,000 บาท/คน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

ผู้ติดตาม 28,000 บาท/คน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

ราคาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559

ผู้เข้าแข่งขัน 36,400 บาท/คน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

ผู้ติดตาม 35,290 บาท/คน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

ดาวโหลดข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมแบบฟอร์มสมัครสำหรับผู้ได้รับสิทธิ์


ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์แข่งขัน WRG 2016 ประเทศอินโดนีเซียแต่ต้องการสมัครเอง

ราคาก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2559

ผู้เข้าแข่งขัน 29,000 บาท/คน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

ผู้ติดตาม 28,000 บาท/คน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

ราคาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559

ผู้เข้าแข่งขัน 37,400 บาท/คน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

ผู้ติดตาม 36,290 บาท/คน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

ดาวโหลดข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมแบบฟอร์มสมัครสำหรับผู้สมัครเอง

 


 

เกี่ยวกับ World Robot Games

World Robot Games (WRG) คือรายการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) และเป็นรายการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติรายการแรกที่ใช้บอร์ดควบคุมหลักจากประเทศไทย นับเป็นโอกาสและเกียรติที่ได้รับอย่างสูง ซึ่งมีไม่มากนักที่รายการแข่งขันหุ่นยนต์ในระดับนานาชาติ ที่กำหนดให้ใช้บอร์ดควบคุมหลักจากผู้ผลิตรายเดียวเท่าที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางคือการแข่งขันของ Lego จากเดนมาร์ก และ VEX ของสหรัฐอเมริกา

ชื่อ World Robot Games หรือ WRG เป็นการตั้งชื่อที่มองภาพใหญ่ และประกาศเจตนารมณ์อย่างชัดเจนของผู้จัดการแข่งขัน ซึ่งก็คือ WRG Committee ว่าตั้งใจพัฒนารายการแข่งขันหุ่นยนต์รายการนี้ให้เป็นที่ยอมรับในระดับโลก และนั่นจะส่งผลต่อประเทศไทยในการสร้างความเชื่อมั่นว่าบอร์ดควบคุมผลิตโดย INEX ซึ่งเป็นบริษัทคนไทย มีคุณภาพและศักยภาพที่ดีเพียงพอสำหรับสร้างหุ่นยนต์ เพื่อการแข่งขันในระดับนานาชาติ