สืบเนื่องจากเมื่อวันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560 ได้มีการควบรวมกิจการระหว่าง บริษัท เพย์สบาย จำกัด และบริษัท โอมิเซะ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำทางธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการรับชำระเงินออนไลน์เต็มรูปแบบที่มีความโดดเด่นและชำนาญด้านระบบรักษาความปลอดภัยสูงในลำดับต้นๆ ของโลก อันมีผลให้โอมิเซะเป็นบริษัทผู้บริหารกิจการของบริษัท เพย์สบาย จำกัดในทันทีดังนั้น บริษัท อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์ จำกัด (INEX) จึงเรียนให้ท่านลูกค้าทราบว่า บริษัทฯ ได้เปลี่ยนผู้ให้บริการรับชำระเงินออนไลน์จาก บริษัท เพย์สบาย จำกัด เป็น บริษัท โอมิเซะ จำกัด เรียบร้อยแล้ว และจะเริ่มให้บริการรับชำระเงินออนไลน์ด้วยบัตรเครดิตและอินเทอร์เน็ตแบงค์กิ้งผ่านบริษัท โอมิเซะ จำกัด อย่างเต็มรูปแบบในวันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560 นี้

โดยหน้าของการรับชำระเงินอาจต่างจากเดิมเล็กน้อย โดยลูกค้าสามารถดูรูปแบบการชำระเงินออนไลน์ใหม่ได้จากเมนูด้านล่างในหัวข้อ How to payment หรือลิงก์ด้านล่างของบทความนี้

• การชำระเงินด้วยบัตรเครดิต
• การชำระเงินด้วยอินเทอร์เน็ตแบงค์กิ้ง

อย่างไรก็ตาม ลูกค้าสามารถชำระเงินออนไลน์ด้วยบัตรเครดิตและอินเทอร์เน็ตแบ้งค์กิ้งผ่านระบบของเพย์สบายได้ตามปกติจนถึงวันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560 นี้