1. Tiny-SumoBOT #5

ซูโม่รุ่นเล็ก ด้วยน้ำหนักรวมเพียง 300 กรัม...ไม่จำกัดฮาร์ดแวร์ใดๆ .. ไม่จำกัด เพศ วัย การศึกษา อาชีพ ของผู้แข่งขัน...มาสนุกกัน และร่วมเผยแพร่ผลงาน แนวคิด เพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้สนใจในวงกว้างในงาน Maker Faire Bangkok 2018

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมการแข่งขัน Tiny-SumoBOT #5 และรายชื่อสำรอง 2 ทีมสุดท้าย
1. โชคชัย เป็งยะสา
2. นายพงศกร แก้วแกมกาญจน์
3. สรวิชญ์ ลภนะพันธ์ / พสิษฐ์ ชิงสกล
4. ภคพล ยอดชัยพฤกษ์
5. สุที เกิดจันอัด
6. พิชญ์ รังษีจำรัส / อิศเรศ อรัญวัฒน์
7. สุนทร เกิดจันอัด / นางสุชารัตน์ เกิดจันอัด
8. พัชร เมธาจิตติพันธ์ / ภูมิภพ อารีย์สว่างกิจ
9. ด.ช.ธราวิศ งามวงศ์วัฒนา
10. วีรกานต์ นิ่มสกนธ์ / ธีรโชติ  เมืองจำนงค์
11. วินไธย อนันต์พลาชัย
12. พศิน สุขุมาลจันทร์
13. ภาคภูมิ เอี่ยมสวยงาม
14. พิรศุษม์ เอี่ยมสวยงาม / รติรส หงพงษ์
15. จุฑามาศ  ทวีสินธุ์ / ปุณย์สิตา  พุ่มโพธิ์สุวรรณ
16. ศักรินทร์ เสนสุข / นางสาวอทิตยา กันทัด
17. nonthanund chongtaweephol

สำหรับทีมสำรองจะมีสิทธิร่วมการแข่งขันและได้รับเกียรติบัตร เมื่อมีผู้แข่งขัน 16 ทีมแรก ทีมใดทีมหนึ่งสละสิทธิ์เท่านั้น

แข่งขันวันที่ 20 มกราคม 2561 ในงาน Maker Faire Bangkok 2018 ที่ The Street รัชดาภิเษก

รายงานตัวเวลา 14.00 น. บริเวณบูธของ INEX (D6)

ดาวน์โหลดกติกาได้ที่นี่
https://www.mediafire.com/file/2dtu0djwwryh26i/Tiny-SumoBOT05_MFBK2018_Rule.pdf

 


 

2. Hebocon Thailand #5

Hebocon Thailand ครั้งที่ 5 แข่งขันวันที่ 21 มกราคม 2561 ที่ The Street รัชดาภิเษก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมการแข่งขัน Hebocon Thailand #5 และรายชื่อสำรอง 2 ทีมสุดท้าย
1. ภาคภูมิ เอี่ยมสวยงาม / พิรศุษม์ เอี่ยมสวยงาม
2. เด็กชายคณพศ วัฒนภิญโญ
3. ด.ญ.พ้สนันท์ แจ่มใจ
4. ด.ช.พาทัส แจ่มใจ
5. เด็กชายธัชตะวัน เฉลิมพรมงคล / เด็กชายธีธ้ช เฉลิมพรมงคล
6. ด.ช. คุนนธรรม จิตรถาวรกุล
7. ดญ ณฐนิษฐ์ วงษ์ไชยคณากร
8. ชนทัต กอบสิริโชคดิลก
9. ดช.ภูวณัฏฐ์ ธีรนุลักษณ์
10. ณัฐโชติ  แทนวันดี
11. ดช.โสรจ ด่วนแสวง / นายโสภณ  ด่วนแสวง
12. ดช.ณัฐพัชร์ ตั้งเวนิชเจริญสุข
13. ด.ช.ชยุตม์ วรรณสินธพ
14. nonthanund chongtaweephol
15. ด.ช.วรกร ฤกษ์สมถวิล
16. เด็กชายพีรวิชญ์ จิริยะสิน
17. นายพรภพ  แจ่มสว่าง (ทีมสำรอง)
18. น.ส.ธนัญชนก  แจ่มสว่าง (ทีมสำรอง)

สำหรับทีมสำรองจะมีสิทธิร่วมการแข่งขันและได้รับเกียรติบัตร เมื่อมีผู้แข่งขัน 16 ทีมแรก ทีมใดทีมหนึ่งสละสิทธิ์เท่านั้น

แข่งขันวันที่ 21 มกราคม 2561 ในงาน Maker Faire Bangkok 2018 ที่ The Street รัชดาภิเษก

รายงานตัวเวลา 14.00 น. บริเวณบูธของ INEX (D6)

ดาวน์โหลดกติกาได้ที่นี่
https://www.mediafire.com/file/s77pcugazybfdga/HeboconTH05_Rule.pdf


ขอบคุณการสนับสนุนจากผู้จัดงาน Maker Faire Bangkok 2018..