ลงทะเบียนมินิเวิร์กช๊อปในงาน INEX Robotics School League 2018

1. micro:bit Beginner 

เวิร์กช็อปที่ผู้เข้าอบรมจะได้ทดลองเขียนโปรแกรมควบคุมแผงวงจร micro:bit อย่างง่ายๆ ด้วยบล็อกคำสั่ง

• ค่าสมัคร 108 บาท (ชำระหน้างาน)

• ผู้สมัครจะได้รับเอกสารการเรียนรู้ micro:bit 1 ชุด

• รับเพียงรอบละ 10 ท่าน เท่านั้น

• มีอุปกรณ์ให้ยืมระหว่างอบรม

• ผู้เข้าอบรมต้องนำคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลมาเอง

กำหนดการแบ่งเป็น 4 รอบ

  • 10 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 12.30 - 13.30 / สมัครแล้ว 10 คน 
  • 10 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.30 - 17.30 / สมัครแล้ว 8 คน
  • 11 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 12.30 - 13.30 / สมัครแล้ว 7 คน
  • 11 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.30 - 17.30 / สมัครแล้ว 3 คน

สมัคร micro:bit Beginner คลิก

สงวนสิทธิ์ท่านละ 1 รอบเท่านั้น (หากลงทะเบียนซ้ำ รอบที่ซ้ำถือเป็นโมฆะ)


 

2. Easy IoT Education with Blynk 

เวิร์กช็อปที่ผู้เข้าอบรมจะได้ทดลองสั่งงานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างง่ายผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

• ค่าสมัคร 150 บาท (ชำระหน้างาน)

• ผู้สมัครจะได้รับเอกสารการเรียนรู้ IoT 1 ชุด

• รับเพียงรอบละ 10 ท่าน เท่านั้น

• มีอุปกรณ์ให้ยืมระหว่างอบรม

• ผู้เข้าอบรมต้องนำคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลมาเอง

กำหนดการแบ่งเป็น 2 รอบ

  • 10 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 - 16.00 / สมัครแล้ว 10 คน
  • 11 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 - 16.00 / สมัครแล้ว 8 คน

สมัคร Easy IoT Education with Blynk คลิก

สงวนสิทธิ์ท่านละ 1 รอบเท่านั้น (หากลงทะเบียนซ้ำ รอบที่ซ้ำถือเป็นโมฆะ)