กลับมาอีกครั้งกับงาน Bangkok Mini Maker Faire ปี 2 งานรวมพลเหล่าบรรดาเมกเกอร์และนักประดิษฐ์ พบกับสินค้าราคาพิเศษจาก INEX 
สถานที่ The Street รัชดา วันที่ 21และ 22 มกราคม 2560

พลาดไม่ได้กับกิจกรรมสนุกๆ
- การแข่งขันหุ่นยนต์ Tiny-SumoBOT รุ่น 300 กรัม และ หุ่นยนต์เห่ย 
- Workshop 2 รายการได้แก่ LED Throwies และ Melody Batch สายคล้องคอเสียงดนตรี


 ลงทะเบียนแข่งขันหุ่นยนต์

• Tiny Sumo Bot #3 300 กรัม (จัดวันที่ 21/1/2560) ขณะนี้มีผู้สมัครครบ 16 ทีมแล้ว
สมัคร 8 คนแรก ได้รับเสื้อยืด Tiny Sumo Bot
รับสมัคร 16 ทีม เท่านั้น (ทีมละไม่เกิน 2 คน)
ดาวน์โหลดกติกาและของรางวัล Tiny-SumoBOT

 Hebocon หุ่นยนต์เห่ย (จัดวันที่ 22/1/2560)
รับสมัคร 32 ทีม (ทีมละไม่เกิน 2 คน)
ดาวน์โหลดกติกา Hebocon

ลงทะเบียน Workshop
 LED Throwies
มาสนุกกับการสร้าง LED เพื่อการประดับและตกแต่งอย่างง่
ายๆ โดยไม่ต้องมีความรู้และทักษะงานฝีมือใดๆ
สมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย จัด 4 รอบ รอบละ 20 คน คือ 15.30 น., 16.00 น., 17.30 น. และ 18.00 น. ของวันที่ 21 มกราคม 2560
หมายเหตุ : ผู้ลงทะเบียนไม่สามารถเลือกรอบได้ เจ้าหน้าที่จะเรียงลำดับการสมัครและจัดรอบให้ โดยจะแจ้งให้ทราบก่อนวันที่ 21 มกราคม 2560

 Melody Batch
มาฝึกการบัดกรีแผงวงจรอิเล็กทรอ
นิกสื เพื่อสร้างสายคล้องคอเสียงดนตรี มารู้จักกับไอซีแบบ LSI สุดคลาสิกที่บรรจุโน้ตดนตรีเพลงดังระดับโลก
สมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย จัด 1 รอบเวลา 16.30 ถึง 17.30 น. ของวันที่ 22 มกราคม 2560 รับ 20 คน ชำระเงินหน้าห้องอบรม