Engineering Educational Solution

Smile Robotics

smilerobotics-logo.jpg
สินค้าจาก Smile Robotics

ตาราง รายการ

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

3 รายการ

 1. บอร์ดขับมอเตอร์ EVO24V100

  บอร์ดขับมอเตอร์ EVO24V100

  รหัสสินค้า : 9090021
  ฿1,926.00
  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
 2. บอร์ดขับมอเตอร์ EVO24V50

  บอร์ดขับมอเตอร์ EVO24V50

  รหัสสินค้า : 9090014
  ฿1,605.00
  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
  บอร์ดขับมอเตอร์ EVO24V50 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 3. บอร์ดขับมอเตอร์ EVO24X9

  บอร์ดขับมอเตอร์ EVO24X9

  รหัสสินค้า : 9090022
  ฿749.00
  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

ตาราง รายการ

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

3 รายการ