Engineering Educational Solution

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ตาราง รายการ

ตั้งค่าเป็นเรียงจากน้อยไปมาก

3 รายการ

 1. แผงวงจร iBEAM
  รหัสสินค้า : 7200578
  ฿350.00
  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

  แผงวงจรควบคุมระบบอัตโนมัติอย่างง่าย จากวงจรอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 2. LED Throwies
 3. INEX Maker Kit
  รหัสสินค้า : 8000472
  ฿2,700.00
  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
  INEX Maker Kit คือชุดที่รวบรวมอุปกรณ์พื้นฐานสำหรับเริ่มต้นเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ตาราง รายการ

ตั้งค่าเป็นเรียงจากน้อยไปมาก

3 รายการ