Engineering Educational Solution

ร่วมงานกับเรา

บริษัท อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์ จำกัด หรือ ไอเน็กซ์ (INEX) ผู้ออกแบบ,ผลิต และจำหน่าย ชุดการเรียนรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์ ระบบควบคุมอัตโนมัติและหุ่นยนต์อัตโนมัติขนาดเล็กเพื่อการศึกษา เปิดรับผู้สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทีมงาน โดยมีตำแหน่งงานที่เปิดรับดังต่อไปนี้

วิศวกร

ลักษณะงาน

ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เกี่ยวกับชุดเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์และไมโครคอนโทรลเลอร์ รวมทั้งชุดหุ่นยนต์ขนาดเล็ก

คุณสมบัติ

- เพศ ชาย/หญิง
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้าน อิเล็กทรอนิกส์ , เมคาทรอนิกส์ , คอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีความสนใจเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ
- สามารถทำงานนอกสถานที่ เช่นไปค้างคืนต่างจังหวัด หรือกิจกรรมนอกสถานที่ได้
- สามารถทำงานล่วงเวลาในกรณีที่งานที่ได้รับมอบหมายล่าช้าได้
- หากสามารถพูดหรือบรรยายในการอบรมได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 


ช่างเทคนิค

ลักษณะงาน

ทดสอบสินค้าและงานช่างทั่วไปตามที่วิศวกรกำหนด

คุณสมบัติ

- เพศ ชาย/หญิง
- จบการศึกษาระดับปวช. ขึ้นไปหรือเทียบเท่า สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ , ไฟฟ้า หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- หากจบสาขาที่ไม่เกี่ยวข้องแต่มีความสนใจและมีประสบการณ์ด้านงานอิเล็กทรอนิกส์ เรายินดีพิจารณา
- สามารถทำงานนอกสถานที่ เช่นไปค้างคืนต่างจังหวัด หรือกิจกรรมนอกสถานที่ได้
- สามารถทำงานล่วงเวลาในกรณีที่งานที่ได้รับมอบหมายล่าช้าได้
- ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี


 

สวัสดิการ

- ประกันสังคม
- วันหยุดพักร้อน
- โบนัสประจำปี
- จัดเลี้ยงปีใหม่และกิจกรรมจับของขวัญจากบริษัทฯ


 ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารดังต่อไปนี้

(1) จดหมายสมัครงาน ระบุตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร บอกเรื่องราวเกี่ยวกับคุณและเหตุผลที่ต้องการร่วมงานกับเรา พิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Word หรือโปรแกรมอะไรก็ได้ที่คุณถนัด ควรมีรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกอยู่บนไฟล์ด้วย (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2MB)

(2) สำเนาวุฒิการศึกษา สามารถใช้โทรศัพท์ถ่ายได้ (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2MB)

(3) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก 1 รูป (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2MB)

จากนั้นแนบไฟล์ทั้ง 3 ส่งมาที่อีเมล job@inex.co.th ตั้งหัวข้ออีเมลว่า สมัครงาน


 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-2747-7001, 0-2747-7002 , 0-2747-7003 , 0-2747-7004