Engineering Educational Solution

หนังสือไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

รูปภาพเพิ่มเติม

หนังสือไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
รหัสสินค้า : 6097188
฿208.00
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
หนังสือเรียนรู้ไฟฟ้าเบื้องต้น อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน การทำงานของอุปกรณ์วงจรดิจิทัล และหุ่นยนต์อย่างง่าย
 

รายละเอียด

หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย ความรู้ด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายตั้งแต่รู้จักกับไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ วงจรดิจิทัล เครื่องกลอย่างง่าย และการสร้างหุ่นยนต์อย่างง่าย ทั้งแบบบังคับมือและแบบบีม (BEAM) ที่เคลื่อนที่ตามเส้นได้อย่างอัตโนมัติ ช่วยให้การจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับครู นักเรียนและผู้สนใจทั่วไป

จำนวนหน้า : 208 หน้า

เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย
บทที่ 1 วงจรไฟฟ้า

1.1 ประจุไฟฟ้า

1.2 ไฟฟ้าสถิตและไฟฟ้ากระแส

1.3 แหล่งกำเนิดไฟฟ้า

1.4 การต่อวงจรไฟฟ้า

1.5 การต่อเซลล์ไฟฟ้า

1.6 อันตรายจากไฟฟ้าและการป้องกัน

บทที่ 2 วงจรไฟฟ้าอย่างง่ายและการวัดเบื้องต้น

2.1 สัญลักษณ์ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

2.2 ปริมาณทางไฟฟ้า

2.3 ตัวต้านทาน

2.4 เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า

2.5 กฏของโอห์ม

2.6 การต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนาน

2.7 วงจรแบ่งศักย์ไฟฟ้า

บทที่ 3 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

3.1 ไดโอด

3.2 โดโอดเปล่งแสง

3.3 ตัวรับรู้แสง

3.4 ตัวเก็บประจุ

3.5 ทรานซิสเตอร์

3.6 วงจรขับกระแสไฟฟ้า

3.7 วงจรรวม

3.8 การประยุกต์วงจรอิเล็กทรอนิกส์

บทที่ 4 สัญญาณดิจิทัล

4.1 สัญญาณแอนะล็อกและสัญญาณดิจิทัล

4.2 ความรู้เบื้องต้นของวงจรดิจิทัล

4.3 แนะนำแผงวงจรทดลองวจรดิจิทัล IPST-Digital

4.4 วงจรเข้ารหัสและวงจรถอดรหัส

บทที่ 5 เครื่องกลและโครงงานหุ่นยนต์อย่างง่าย

5.1 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง

5.2 พื้นฐานเครื่องกล

5.3 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงและระบบเฟือง

5.4 สร้างหุ่นยนต์บังคับด้วยสวิตช์อย่างง่าย

5.5 สร้างหุ่นยนต์อย่างง่านกับเทคโนโลยี BEAM

5.6 กล่องสมองกล

 

- สอบถามการใช้งานสินค้า https://facebook.com/innovativeexperiment

- ขอใบเสนอราคาติดต่อทางอีเมล sale@inex.co.th

- หรือ โทรศัพท์ 0-2747-7001 ถึง 4

Tags สินค้า

ใช่ช่องว่างแบ่ง tag. ใช้ single quotes (') สำหรับคำพูด.