Engineering Educational Solution

วิธีชำระเงินแบบธนาคารออนไลน์หรือ Internet Banking

หลังจากลูกค้าเลือกสินค้าจนเป็นที่พอใจและเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน ระบบจะพาลูกค้าไปยังหน้าทำรายการชำระเงิน (ระบบจะบังคับให้ลูกค้าสมัครสมาชิกหรือล็อกอินเข้าสู่ระบบก่อน) เมื่อถึงขั้นตอนที่ 4 ข้อมูลการชำระเงิน ให้ลูกค้าเลือกวิธีที่ต้องการชำระ ในที่นี้ให้เลือกที่ Internet Banking ดังรูป

เลือกธนาคารที่ลูกค้ามีบัญชีอยู่และเปิดใช้งาน Internet Banking ไว้แล้ว (ในตัวอย่างนี้เลือกเป็นธนาคารไทยพาณิชย์) โดยการชำระเงินด้วยวิธีนี้จะมีค่าบริการเพิ่มซึ่งแต่ละธนาคารจะเป็นผู้กำหนดค่าบริการ หลังจากเลือกธนาคารแล้วให้คลิกปุ่มดำเนินการต่อ ระบบจะพาลูกค้าไปยังหน้าตรวจสอบคำสั่งซื้อดังรูป

หากรายการสั่งซื้อถูกต้องให้คลิกปุ่ม ยืนยันคำสั่งซื้อ ระบบจะพาลูกค้าไปยังหน้าของธนาคารที่ลูกค้าได้เลือกไว้ดังรูป จากนั้นให้ลูกค้าล็อกอินเข้าสู่ระบบเพื่อทำรายการชำระเงิน

(จะเห็นว่าชื่อของผู้รับเงิน Pay To จะเป็นชื่อ OMISE CO., LTD.-WP ซึ่งเป็นชื่อของผู้ให้บริการที่ INEX เลือกใช้งาน )

เมื่อล็อกอินเข้าสู่ระบบแล้ว จะพบกับหน้าต่างสำหรับรับข้อมูลรหัส OTP เพื่อป้องกันมิจฉาชีพที่อาจได้ข้อมูลล็อกอินของลูกค้าไปใช้งาน ให้ลูกค้าเลือกเบอร์โทรศัพท์ที่เคยลงทะเบียนไว้กับทางธนาคารและกด SUBMIT เพื่อรับรหัส OTP 

หมายเหตุ : บทความนี้เป็นการแสดงให้เห็นขั้นตอนการชำระเงินแบบธนาคารออนไลน์ของธนาคารไทยพาณิชย์เท่านั้น สำหรับธนาคารอื่นอาจมีขั้นตอนต่างไปจากบทความนี้เล็กน้อย