Engineering Educational Solution

บอร์ดขับมอเตอร์ EVO24V100

รูปภาพเพิ่มเติม

บอร์ดขับมอเตอร์ EVO24V100
รหัสสินค้า : 9090021
฿1,926.00
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
EVO24V100 Brushed DC Motor Driver
 

รายละเอียด

EVO24V100 เป็นบอร์ดขับมอเตอร์กระแสตรงแบบชนิดแปรงถ่าน (brushed DC motor) แบบ H-bridge Driver โดยออกแบบให้มีความทนทานสูง สามารถต่อใช้งานง่ายรองรับการคำสั่งควบคุมได้หลายรูปแบบ เช่น การสั่งงานด้วยแรงดันแอนะล็อก การสั่งงานด้วยสัญญาณ PWM และการสั่งงานด้วยสัญญาณจาก R/C Receiver EVO24V100 สามารถขับกระแสต่อเนื่องได้สูงสุดถึง 100 A และขับกระแสชั่วขณะสูงกว่า 338 A แรงดันไฟฟ้าสูงสุดของการใช้งาน 36 V ในการรับสัญญาณอินพุตเพื่อควบคุมได้ออกแบบระบบแยกสัญญาณด้วย Opto-Isolator เพื่อป้องกันสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดขึ้นจากมอเตอร์ และยังสามารถป้องกันกระแสไฟฟ้าย้อนกลับไปยังอุปกรณ์ส่วนควบคุม อีกทั้งยังมีระบบป้องกันในการใช้งานอื่น ๆ เช่น ระบบป้องกันการต่อไฟเลี้ยงกลับขั้ว ระบบตัดการทำงานเมื่อเกิดอุณหภูมิสูงจากการขับกระแสเกินพิกัด ระบบแจ้งเตือนเมื่อระดับแบตเตอรี่ต่ำ เป็นต้น

คุณสมบัติ

 • H-bridge MOSFET driver

 • ขับกระแสไฟฟ้าชั่วขณะสูงกว่า 338 A

 • ขับกระแสไฟฟ้าต่อเนื่อง 100 A ที่แรงดัน 24 VDC

 • แรงดันไฟฟ้าอินพุต VCC 11-36 VDC

 • แรงดันไฟฟ้าสูงสุดเอาต์พุตสูงสุด จะมีค่าเท่ากับ 0.98 เท่าของแรงดันใช้งาน (VCC) โดยสามารถเขียนแทนด้วยสมการ Voutput = 0.98 x VCC

 • เชื่อมต่อการควคุมได้หลายรูปแบบ Analog Mode / PWM Mode / R/C Mode

 • แยกสุญญาณควบคุมไฟฟ้าด้วย Opto Isolator

 • แสดงทิศทางการหมุนด้วย LED

 • มีวงจรป้องกันการจ่ายไฟเลี้ยงกลับขั้ว

 • มีระบบเตือนระดับแรงดันแบตเตอรี่ต่ำ (ต่ำกว่า 9V, 18V, 27V)

 • ตัดการทำงานเมื่อมีอุณหภูมิสูงเกินกว่า 110 C

 • มีฮีทซิงค์ช่วยระบายความร้อน

 • ความหนาชั้นทองแดงลายวงจร 2 oz

 • ขนาด PCB 80 x 80 mm.

 • น้ำหนัก 82 g.

 

 

Operation Modesบอร์ดจะถูกแบ่งออกเป็น 3 โหมด ตามรูปแบบการต่อใช้งาน ดังนี้

 

 • PWM Modeเป็นการสั่งงานด้วยสัญญาณ PWM (Pulse Width Modulation) ในการควบคุมความเร็ว และใช้สัญญาณลอจิกป้อนให้กับ INA และ INB ในการควบคุมทิศทางการหมุนของมอเตอร์ โดยทั่วไปใช้สั่งงานผ่านไมโครคอนโทรลเลอร์ หรือ ไมโครโปรเซสเซอร์ เช่น ARM, AVR ,PIC ,Arduino, NodeMCU และ Raspberry Pi เป็นต้น ในโหมดนี้จะสามารถรองรับความถี่สัญญาณ PWM ได้สูงสุดถึง 5 KHz

 • R/C Modeเป็นการสั่งงานด้วยสัญญาณ Pulse ซึ่งมีความกว้าง 1ms.-2ms. ในการควบคุมความเร็วและทิศทางเช่นเดียวกันกับ R/C Servo โดยทั่วไปใช้สั่งงานผ่าน R/C Receiver ทำให้สามารถใช้รีโมทคอนโทรล R/C ทั่วไปในการควบคุมการทำงานของมอเตอร์ได้โดยตรง อีกทั้งสามารถใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ สร้างสัญญาณ Pulse เพื่อควบคุมบอร์ดขับมอเตอร์พร้อมกันหลายตัวโดยใช้สายไฟจำนวนน้อยลงได้อีกด้วย โดยในโหมดนี้บอร์ดขับมอเตอร์จะสร้างสัญญาณ PWM ไปยังมอเตอร์ที่ความถี่ 500 Hz.

 • Analog Modeเป็นการสั่งงานด้วยสัญญาณที่มีระดับแรงดัน 0-5V เพื่อใช้ควบคุมความเร็ว และใช้สัญญาณลอจิกป้อนให้กับ A และ B (โหมดใช้งานนี้ไม่ผ่านระบบแยกสัญญาณด้วย Opto-Isolator) การต่อใช้งานที่เหมาะสมคือการต่อตัวต้านทานแบบปรับค่าได้ (Variable Resistor) เป็นวงจรแบ่งแรงดัน เพื่อปรับระดับแรงดัน ให้กับสัญญาณ ADC และสวิตช์ เพื่อป้อนลอจิก 0 ให้กับสัญญาณ A หรือ B เข้ากับวงจร เพื่อควบคุมความเร็วและทิศทางของมอเตอร์ได้โดยตรง ในโหมดนี้นั้น จะสามารถแทรกแซงระบบเพื่อควบคุมการทำงานได้ทันที ไม่ว่าบอร์ดขับมอเตอร์นั้นจะทำงานอยู่ในโหมดใดก็ตาม โดยทั่วไปใช้ควบคุมการทำงานของมอเตอร์ด้วยมือ ในขณะที่ทำการ Setup หรือ Reset อุปกรณ์

Mode Selector (Jumper)

Jumper

Description

1-2

PWM Mode

2-3

R/C Mode

ไม่ใส่ Jumper

PWM Mode

Low voltage warning (Jumper)

Jumper

Description

11.1

แจ้งเตือนผ่านทางสัญญาณ LED กระพริบ เมื่อระดับแรงดันไฟเลี้ยงต่ำกว่า 9V

22.2

แจ้งเตือนผ่านทางสัญญาณ LED กระพริบ เมื่อระดับแรงดันไฟเลี้ยงต่ำกว่า 18V

33.3

แจ้งเตือนผ่านทางสัญญาณ LED กระพริบ เมื่อระดับแรงดันไฟเลี้ยงต่ำกว่า 27V

ไม่ใส่ Jumper

ไม่มีการแจ้งเตือน

 

 

Pinout

Main Power

PIN

Description

V-

กราวด์ (Ground) ของแหล่งจ่ายไฟฟ้า เช่น Battery หรือ Power Supply

A

ขั้วต่อไปยังมอเตอร์ เส้นที่ 1

B

ขั้วต่อไปยังมอเตอร์ เส้นที่ 2

V+

ขั้วบวกของแหล่งจ่ายไฟฟ้า เช่น Battery หรือ Power Supply ซึ่งมีแรงดันอยู่ในช่วง 00-00VDC

 

PWM Mode (4 Pin)

PIN

Description

GND

กราวด์ของสัญญาณควบคุม

INB

สัญญาณลอจิกควบคุมทิศทาง หมุนทิศทางที่ 1

INA

สัญญาณลอจิกควบคุมทิศทาง หมุนทิศทางที่ 2

PWM

สัญญาณ Pulse Width Modulation ควบคุมความเร็ว

 

R/C Mode (3 Pin)

PIN

Description

S

สัญญาณพัลส์ (Pulse) ซึ่งมีความกว้าง 1ms.-2ms. (ค่ากลาง 1.5ms.)

+

ไฟเลี้ยงขาเข้า 5V - 7.4V (จำเป็นต้องมีไฟเลี้ยงเข้าที่ขานี้ ในกรณีใช้ R/C Mode)

-

กราวด์ของสัญญาณควบคุม

 

Analog Mode (5 Pin)

PIN

Description

5V

ไฟเลี้ยง 5V สำหรับต่ออุปกรณ์ควบคุมในโหมด Analog เท่านั้น (กระแสไม่เกิน 50mA)

GND

กราวด์ของสัญญาณควบคุม (เป็นส่วนเดียวกับกราวด์ของวงจรขับ)

ADC

สัญญาณอนาลอก ซึ่งมีแรงดันตั้งแต่ 0-5V ควบคุมความเร็ว

A

สัญญาณลอจิกควบคุมทิศทาง หมุนทิศทางที่ 1

B

สัญญาณลอจิกควบคุมทิศทาง หมุนทิศทางที่ 2

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดและตัวอย่างการใช้งาน 

- สอบถามการใช้งานสินค้า https://facebook.com/innovativeexperiment

- ขอใบเสนอราคาติดต่อทางอีเมล sale@inex.co.th

- หรือ โทรศัพท์ 0-2747-7001 ถึง 4

Tags สินค้า

ใช่ช่องว่างแบ่ง tag. ใช้ single quotes (') สำหรับคำพูด.