Engineering Educational Solution

.NET

ตาราง รายการ

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

2 รายการ

 1. FEZ mini
  รหัสสินค้า : 9020004
  ฿1,990.00
  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

  โมดูลพัฒนาโปรแกรมให้กับไมโครคอนโทรลเลอร์ที่เขียนขึ้นจาก Visual C# โดยใช้ซอฟต์แวร์ Microsoft Visual Studio 2010 C# Express Edition เป็นคอมไพเลอร์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 2. FEZ Touch
  รหัสสินค้า : 9020006
  ฿1,990.00
  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

  แผงวงจรโมดูลกราฟิก LCD 2.4 นิ้ว TFT ความละเอียด 240x320 พิกเซล แบบสัมผัส เชื่อมต่อกับแผงวงจร FEZ Panda II ได้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ตาราง รายการ

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

2 รายการ