Engineering Educational Solution

PIC/dsPIC/PIC24/PIC32

ตาราง รายการ

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

10 รายการ

 1. NX-887i
  รหัสสินค้า : 8000417
  ฿3,500.00
  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
  ชุดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC16F887 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 2. JXP-24
  รหัสสินค้า : 8000396
  ฿642.00
  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

  บอร์ดพัฒนาโครงงานสำหรับไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC24 รุ่น 28 ขา ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 3. PICKIT3
  รหัสสินค้า : 9210003
  ฿1,926.00
  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

  เครื่องโปรแกรมและดีบักไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล PIC/dsPIC จาก Microchip ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 4. StartUSB for PIC
  รหัสสินค้า : 9050005
  ฿749.00
  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

  บอร์ดพัฒนาโครงงานไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC เชื่อมต่อกับพอร์ต USB ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 5. Mikromedia for PIC24
  รหัสสินค้า : 9050003
  ฿4,280.00
  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

  บอร์ดพัฒนาระบบมัลติมิเดียสำหรับ PIC24 ไมโครคอนโทรลเลอร์ ที่มาพร้อมกับจอกราฟิกแอลซีดี สีแบบสัมผัส ความละเอียดในการแสดงผล 320x240 TFT และชิปอ่านไฟล์ MP3 เล่นกลับแบบสเตริโอในตัว ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 6. Mikromedia for PIC32
  รหัสสินค้า : 9050002
  ฿4,280.00
  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

  บอร์ดพัฒนาระบบมัลติมิเดียสำหรับ PIC32 ไมโครคอนโทรลเลอร์ ที่มาพร้อมกับจอกราฟิกแอลซีดี สีแบบสัมผัส ความละเอียดในการแสดงผล 320x240 TFT และชิปอ่านไฟล์ MP3 เล่นกลับแบบสเตริโอในตัว ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 7. MikroC PRO for PIC
  รหัสสินค้า : 9040001
  ฿7,918.00
  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

  MikroC PRO compiler for PIC พร้อม USB lincense dongle ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 8. MikroC PRO for dsPIC
  รหัสสินค้า : 9040002
  ฿7,918.00
  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

  MikroC PRO compiler for dsPIC/PIC24 พร้อม USB lincense dongle ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 9. MikroC PRO compiler for PIC32
  รหัสสินค้า : 9040006
  ฿9,095.00
  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

  MikroC PRO compiler for PIC32 พร้อม USB lincense dongle ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 10. TECH-4550 Starter Kit
  รหัสสินค้า : 8300023
  ฿1,819.00
  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

  ชุดเรียนรู้และใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC18F4550

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ตาราง รายการ

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

10 รายการ