Engineering Educational Solution

AVR

ตาราง รายการ

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

2 รายการ

 1. Circuit Playground Classic
  รหัสสินค้า : 8900046
  ฿963.00
  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
  บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อการเรียนรู้และพัฒนาสิ่งประดิษฐ์อเนกประสงค์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 2. PX-4000
  รหัสสินค้า : 8000288
  ฿890.00
  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

  ชุดโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ AVR แบบ ISP ผ่านพอร์ต USB ขนาดเล็ก ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ตาราง รายการ

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

2 รายการ