Engineering Educational Solution

เรียนรู้เพื่อพัฒนาโครงงานสร้างสรรค์โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ กับโปรแกรมภาษา C/C++ ด้วย Arduino และบอร์ด Unicon

รูปภาพเพิ่มเติม

เรียนรู้เพื่อพัฒนาโครงงานสร้างสรรค์โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ กับโปรแกรมภาษา C/C++ ด้วย Arduino และบอร์ด Unicon
รหัสสินค้า : 6097089
฿220.00
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
หนังสือเรียนรู้เพื่อพัฒนาโครงงานสร้างสรรค์โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์
กับโปรแกรมภาษา C/C++ ด้วย Arduino และบอร์ด Unicon
 

รายละเอียด

เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย :


บทที่ 1 : แนะนำบอร์ด Unicon
1.1 ATmega32U4 ไมโครคอนโทรลเลอร์ 8 บิตที่มาพร้อมกับ USB บูตโหลดเดอร์
1.2 Arduino Leonardo + ATmega32U4 = บอร์ด Unicon
1.3 วงจรและการทำงานของบอร์ด Unicon
1.4 ความเข้ากันได้กับ Arduino เวอร์ชันอื่นๆ
1.5 สารพันอุปกรณ์ต่อพ่วง

บทที่ 2 : Arduino IDE 1.0 ซอฟต์แวร์สำหรับพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา C/C++ เพื่อการเรียนรู้ระบบควบคุมอย่างง่าย
2.1 ติดตั้งซอฟต์แวร์ Arduino และไดรเวอร์ USB สำหรับวินโดวส์ 7 และ 8
2.2 ติดตั้งซอฟต์แวร์ Arduino และไดรเวอร์ USB สำหรับวินโดวส์ XP
2.3 ติดตั้งซอฟต์แวร์ Arduino และไดรเวอร์ USB สำหรับคอมพิวเตอร์ Macintosh 
2.4 แนะนำ Arduino 1.0x IDE
2.5 การแก้ปัญหาหากไม่สามารถติดต่อกับบอร์ด Unicon ได้

บทที่ 3 : โครงสร้างโปรแกรมของ Arduino
3.1 โครงสร้างโปรแกรมของ Arduino
3.2 คำสั่งควบคุมการทำงาน
3.3 ตัวกระทำทางคณิตศาสตร์ 
3.4 ตัวกระทำเปรียบเทียบ
3.5 ตัวกระทำทางตรรกะ
3.6 ตัวกระทำระดับบิต
3.7 ไวยากรณ์ภาษาของ Arduino
3.8 ตัวแปร
3.9 ขอบเขตของตัวแปร
3.10 ค่าคงที่
3.11 ตัวกระทำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตัวแปร

บทที่ 4 : ฟังก์ชั่นพื้นฐานของ Arduino, ตัวอย่างคำสั่ง และการทดลอง
4.1 ฟังก์ชั่นอินพุตเอาต์พุตดิจิตอล
4.2 ฟังก์ชั่นเกี่ยวกับการสื่อสารผ่านพอร์ตอนุกรม
4.3 ฟังก์ชั่นอินพุตเอาต์พุตอะนาลอก
4.4 ฟังก์ชั่นเกี่ยวกับเวลา
4.5 ฟังก์ชั่นเกี่ยวกับอินเตอร์รัปต์จากภายนอก
4.6 ฟังก์ชั่นทางคณิตศาสตร์
4.7 ฟังก์ชั่นเกี่ยวกับตัวเลขสุ่ม

บทที่ 5 : ไลบรารีสำหรับพัฒนาโปรแกรมของบอร์ด Unicon
5.1 ไลบรารีมาตรฐานของ Arduino 1.0 ที่ใช้งานกับบอร์ด Unicon
5.2 ไลบรารีพิเศษสำหรับ Arduino Leonardo
5.3 ไฟล์ไลบรารี unicon.h
5.4 รายละเอียดที่ควรทราบของฟังก์ชั่นต่างๆ ในไลบรารี unicon.h

บทที่ 6 : Unicon กับการแสดงผลด้วยจอกราฟิก LCD
6.1 คุณสมบัติทางเทคนิตของบอร์ด GLCD-XT
6.2 การจัดขาและการเชื่อมต่อกับบอร์ด Unicon
6.3 ไฟล์ไลบรารีสำหรับบอร์ด GLCD-XT
6.4 ทดลองเพื่อใช้งาน Unicon กับบอร์ด GLCD-XT

บทที่ 7 : Unicon กับการใช้งานตัวตรวจจับเบื้องต้น
7.1 การต่อกับแผงวงจรตรวจจับเสียง
7.2 การต่อกับโมดูลตรวจวัดระยะทางด้วยแสงอินฟราเรด 
7.3 MCP9700 ไอซีวัดอุณหภูมิ

บทที่ 8 : Unicon กับการรับสัญญาณรีโมตคอนโทรลอินฟราเรด
8.1 หลักการผสมข้อมูลมากับแสงอินฟราเรด
8.2 การกำหนดข้อมูลของรีโมตคอนโทรลอินฟราเรดโซนี่
8.3 การรับแสงอินฟราเรด
8.4 รูปแบบข้อมูลของรีโมตคอนโทรลอินฟราเรดของโซนี่
8.5 ไลบรารีสำหรับอ่านค่าจากรีโมตคอนโทรลอินฟราเรดของโซนี่
8.6 การทดลองใช้งานบอร์ด Unicon กับรีโมตคอนโทรลอินฟราเรดโซนี่

บทที่ 9 : Unicon กับการขับโหลดกระแสไฟฟ้าสูงด้วยรีเลย์
9.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรีเลย์
9.2 วงจรขับรีเลย์
9.3 รู้จักกับ RELAY4i บอร์ดขับรีเลย์ 4 ช่อง
9.4 การทดลองใช้งานบอร์ด Unicon กับ RELAY4i บอร์ดขับรีเลย์ 4 ช่อง

บทที่ 10 : การต่อควบคุมมอเตอร์ไฟตรงของ Unicon
10.1 รู้จักกับมอเตอร์ไฟตรง
10.2 การทำงานของมอเตอร์ไฟตรง
10.3 วงจรขับมอเตอร์ไฟตรง
10.4 ควบคุมความเร็วของมอเตอร์
10.5 การต่อควบคุมมอเตอร์ไฟตรงของบอร์ดUnicon

บทที่ 11 : Unicon กับการขับเซอร์โวมอเตอร์
11.1 รู้จักกับเซอร์โวมอเตอร์
11.2 สัญญาณพัลส์สำหรับควบคุมเซอร์โวมอเตอร์
11.3 การทำงานของแผงวงจรควบคุมในเซอร์โวมอเตอร์
11.4 คุณสมบัติทางเทคนิคที่สำคัญของเซอร์โวมอเตอร์
11.5 ไลบรารีสำหรับขับเซอร์โวมอเตอร์
11.6 การทดลองควบคุมเซอร์โวมอเตอร์ด้วยบอร์ด Unicon

บทที่ 12 : ตัวอย่างแนวคิดโครงงาน
12.1 Menu Selector : สร้างเมนูทางเลือกสำหรับเปิดปิด LED 
12.2 ColorMixer : ไฟ LED ส่องแสงสีเลือกได้ดังใจ 
12.3 Gate Counter : นับจำนวนคนผ่านประตู 
12.4 AutoTemp : ระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ 
12.5 Curtain controller : ม่านไฟฟ้าควบคุมด้วยรีโมตคอนโทรล 
12.6 IR-Servo : ควบคุมการหมุนเซอร์โวมอเตอร์ด้วยรีโมตคอนโทรล 
12.7 ClapBOX : เปิดกล่องด้วยเสียง

 


 

ดาวน์โหลดโค้ดโปรแกรมตัวอย่าง

- สอบถามการใช้งานสินค้า https://facebook.com/innovativeexperiment

- ขอใบเสนอราคาติดต่อทางอีเมล sale@inex.co.th

- หรือ โทรศัพท์ 0-2747-7001 ถึง 4

สินค้าที่คุณอาจสนใจ

  • UniconBoard

    UniconBoard

    รหัสสินค้า : 7200498
    ฿749.00
    (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

Tags สินค้า

ใช่ช่องว่างแบ่ง tag. ใช้ single quotes (') สำหรับคำพูด.