Engineering Educational Solution

IPST-MicroBOX

ตาราง รายการ

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

3 รายการ

 1. IPST-MICROBOX (SE) ชุดมาตรฐาน ๑
  รหัสสินค้า : 8002037
  ฿2,889.00 ราคาต่ำสุด: ฿2,140.00
  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

  IPST-MicroBOX Secondary Education หรือ IPST-MicroBOX (SE) ในชุดมีอุปกรณ์ที่เพียงพอสำหรับการเรียนรู้ในเบื้องต้นต่อยอดไปทำโครงงาน ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 2. IPST-MICROBOX (SE) ชุดมาตรฐาน ๒
  รหัสสินค้า : 8002036
  ฿3,990.00 ราคาต่ำสุด: ฿2,996.00
  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

  IPST-MicroBOX Secondary Education หรือ IPST-MicroBOX (SE) รุ่นมาตรฐาน 2 ครบถ้วนสำหรับการเรียนรู้ในเบื้องต้นและต่อยอดโครงงานอย่างง่าย

  ชุดแนะนำสำหรับการแข่งขันหุ่นยนต์ WRG Thailand Championship   
  ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ https://www.facebook.com/wrg.thailand/

  www.wrgthailand.com 

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 3. ชุดอุปกรณ์เสริมหุ่นยนต์สำหรับ IPST-MICROBOX (SE) รุ่นมาตรฐาน๑
  รหัสสินค้า : 8002038
  ฿1,177.00 ราคาต่ำสุด: ฿856.00
  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

  ชุดอุปกรณ์เสริมที่จะช่วยแปลงร่างให้ชุด IPST-MicroBOX (SE) ของคุณกลายเป็นหุ่นยนต์อัตโนมัติได้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ตาราง รายการ

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

3 รายการ