Engineering Educational Solution

IoT Education Kit NetPie V2.0

รูปภาพเพิ่มเติม

IoT Education Kit NetPie V2.0
รหัสสินค้า : 8300026
฿2,390.00
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
ชุดเริ่มต้นเรียนรู้และพัฒนา Internet of Things (IoT) NetPie V2.0
 

รายละเอียด

ชุดเริ่มต้นเรียนรู้และพัฒนา Internet of Things (IoT) NetPie V2.0

อุปกรณ์ครบถ้วนเพื่อการเรียนรู้และทดลองพัฒนาโครงงานสร้างสรรค์ควบคุมผ่านอินเทอร์เน็ต

อุปกรณ์ในชุด

1. โมดูล NodeMCU-12E

2. แผงวงจร AX-WiFi บอร์ดอุปกรณ์อินพุตเอาต์พุตสำหรับทดลองและใช้งาน มาพร้อมกับจอ OLED

3. สายต่อวจร

4. แผงวงจร LED 3 ชุด

5. แผงวงจรสวิตช์ 2 ชุด

6. ตัวตรวจจับความชื้นและอุณหภูมิ DHT-22

7. ตัวตรวจจับแสงติดต่อผ่านบัส I2C BH1750

8. แผงวงจรโซลิดสเตตรีเลย์

9. อะแดปเตอร์ไฟตรง +5V 2A

10. สาย microUSB

11. หนังสือปฏิบัติการเรียนรู้และพัฒนาอุปกรณ์ Internet of Things เบื้องต้น


 

คุณสมบัติเด่นของ NodeMCU-12E 
• ใช้โมดูล ESP8266-12E หรือ 12F ที่ภายในมีไมโครคอนโทรลเลอร์ 32 บิต หน่วยความจำแบบแฟลช ความจุ 4 เมกะไบต์ และวงจร WiFi ในตัว
• มีชิป CP2102 สำหรับแปลงสัญญาณพอร์ต USB เป็น UART เพื่อเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์สำหรับโปรแกรมเฟิร์มแวร์ (ของเลียนแบบจะใช้ชิปเบอร์ CH340)
• ใช้ไฟเลี้ยงภายนอก +5V มีวงจรควบคุมแรงดันไฟเลี้ยงสำหรับอุปกรณ์ 3.3V กระแสไฟฟ้าสูงสุด 800mA มีขาพอร์ต SPI สำหรับติดต่อกับ SD การ์ด
• มีสวิตช์ RESET และ FLASH สำหรับโปรแกรมเฟิร์มแวร์ใหม่
• มีอินพุตเอาต์พุตดิจิตอล (ลอจิก 3.3V) รวม 16 ขา
• มีอินพุตอะนาลอก 1 ช่อง รับแรงดันไฟตรง 0 ถึ ง +3.3Vdc เข้าสู่วงจรแปลงสัญญาณอะนาลอกเป็นดิจิตอล ความละเอียด 10 บิต (ที่อินพุตของ NodeMCU-12E มีวงจรแบ่งแรงดันต่อไว้แล้ว เพื่อให้รับแรงดันสูงถึง +3.3V ได้ เนื่องจากอินพุตอะนาลอกของ ESP8266-12E รับแรงดันได้เพียง 0 ถึง 1V จึงต้องมี การต่อตัวต้านทานเพื่อช่วยลดแรงดันลงจาก +3.3V ให้เหลือไม่เกิน 1.0V)
• เสียบลงบนเบรดบอร์ดเพื่อทำการทดลองได้ทันที หรือนำไปติดตั้งบนแผงวงจรประยุกต์ที่ออกแบบขึ้นเองได้สะดวก


 

AX-WiFi บอร์ดอุปกรณ์อินพุตเอาต์พุตสำหรับทดลองและใช้งาน

คุณสมบัติทางเทคนิคที่สำคัญของ AX-WiFi

• มีซ็อกเก็ตสำหรับติดตั้งโมดูล NodeMCU-12E หรือ V2 หรือ V1.0 Development kit
• มีจุดต่อพอร์ตอินพุตเอาต์พุตทั้งหมดของโมดูล NodeMCU-12E ในรูปแบบของคอนเน็กเตอร์ JST 2.0 มม. ตัวผู้ และ IDC 2.54 มม. ทั้งตัวผู้และตัวเมีย ทำให้ใช้งานกับบอร์ดอินพุตเอาต์พุต และตัวตรวจจับได้ ทุกรุ่น ทุกผู้ผลิต รวมถึงการใช้งานกับแผงต่อวงจรหรือเบรดบอร์ด
• พิมพ์ชื่อ, หมายเลข และฟังก์ชั่นการทำงานของขาพอร์ตต่างไว้อย่างชัดเจน
• มีจุดต่อไฟเลี้ยงจากภายนอกผ่านแจ๊กอะแดปเตอร์พร้อมสวิตช์เปิดปิด
• มี LED แสดงสถานะไฟเลี้ยง
• มีไดโอดป้ องกันการจ่ายไฟกลับขั้วและป้องกันแรงดันไฟเลี้ยงย้อนกลับในกรณีต่อแหล่งจ่ายไฟภายนอกพร้อมกับต่อพอร์ต USB หากมีการต่อพอร์ต USB ไฟเลี้ยงโมดูล NodeMCU-12E จะรับจากพอร์ต USB เป็นหลัก
• มีตัวต้านทานปรับค่าได้ ติดตั้งบนบอร์ดสำหรับทดสอบการทำงานของอินพุตอะนาลอก ซึ่งใช้งานร่วมกับจุดต่ออินพุตอะนาลอก A0 โดยมีจั๊มเปอร์เลือกต่อใช้งาน
• มี LED 3 สี RGB แบบโปรแกรมได้ เบอร์ WS2812B จำนวน 2 ดวง ต่อพ่วงกัน และมีจุดต่อเพื่อเพิ่มจำ นวนของ LED ได้ตามต้องการ
ติดตั้งจอแสดงผลแบบ OLED ขนาด 0.96 นิ้ว ความละเอียด 128 x 64 จุด ติดต่อผ่านบัส I2C
• มีวงจรขับลำโพงเปียโซต่อกับขาพอร์ต D8 ของ NodeMCU-12E ทดสอบการสร้างสัญญาณเสียงของ NodeMCU-12E
• ซ็อกเก็ตสำหรับรองรับตัวโมดูล NodeMCU-12E คือ K5 ขาพอร์ตทั้งหมดของโมดูล NodeMCU จะถูกต่อเข้ากับ K3, K4, K6 และ K7 รวมถึง K8 ถึง K18 ซึ่งเป็นคอนเน็กเตอร์ JST 2.0 มม. 3 ขา โดย
จัดสรรร่วมกับขาไฟเลี้ยง +3.3V และกราวด์ (GND)

ส่วนอินพุตอะนาลอก A0 นั้นจะต่อเข้ากับ JP1 เพื่อเลือกใช้งานในแบบต่อกับแรงดันอะนาลอกภายนอกผ่านทางจุดต่อ K1 หรือต่อกับแรงดันที่ได้จากตัวต้านทานปรับค่าได้ VR1 ที่มีบนแผงวงจร 
นอกจากนั้น บนบอร์ด AX-WiFi ยังติดตั้งอุปกรณ์ แสดงผลการทำงานอีก 3 อย่างคือ
1. LED 3 สี RGB แบบโปรแกรมได้ เบอร์ WS2812B 2 ดวง และต่ อเพิ่มได้ ผ่านทางจุดต่อ K2 โดยใช้แผงวงจรที่ชื่อ ZX-SLED3C ของ INEX โดยต่อกับขาพอร์ต GPIO10 ของ NodeMCU-12E ผู้พัฒนาสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมการติดดับ เลือกสีที่ต้องการขับและปรับความสว่างได้
2. จอแสดงผล OLED 0.96 นิ้ว ความละเอียด 128 x 64 จุด ใช้การติดต่อผ่านระบบบัส I2C แสดงผลตัวอักษรข้อความ และกราฟิกอย่างง่ายได้ จึงต่อกับขาพอร์ต D1 (SCL) และ D2 (SDA) ซึ่งกำหนดเป็นขาต่อบัส I2C ของ NodeMCU-12E ด้วย
3. ลำโพงเปียโซต่อกับขาพอร์ต D8 ของ NodeMCU-12E โดยมีตัวเก็บประจุ C3 ทำหน้าที่
ส่งผ่านสัญญาณจากขาพอร์ตของ NodeMCU-12E ไปยั งลำโพงเปียโซ โดยลำโพงเปียโซที่ใช้งานนี้ มี ค่าอิมพีแดนซ์ 32 และความถี่เรโซแนนซ์ 1 ถึง 3kHz ที่จุดต่อ D1 และ D2 ยังใช้งานเป็นจุดต่อบัส I2C สำหรับต่อพ่วงอุปกรณ์ อินพุตเอาต์พุตอื่นๆ เพิ่มเติมได้ ไม่ว่าจะเป็นตัวตรวจจับแบบต่างๆ ไอซีขยายพอร์ตอินพุตเอาต์พุตดิจิตอล ไอซีแปลงสัญญาณอะนาลอกเป็นดิจิตอล เป็นต้น โดย D1 เป็นขาสัญญาณ SCL และ D2 เป็นขาสัญญาณ SDA

ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ Arduino
ดาวน์โหลดโค้ดตัวอย่าง

ดาวน์โหลดคู่มือ ESP8266
ดาวน์โหลดคู่มือ เริ่มต้นเรียนรู้และพัฒนาอุปกรณ์ IoT กับ NodeMCU
English version download

- สอบถามการใช้งานสินค้า https://facebook.com/innovativeexperiment

- ขอใบเสนอราคาติดต่อทางอีเมล sale@inex.co.th

- หรือ โทรศัพท์ 0-2747-7001 ถึง 4

Tags สินค้า

ใช่ช่องว่างแบ่ง tag. ใช้ single quotes (') สำหรับคำพูด.