Engineering Educational Solution

ผลการค้นหาสำหรับ 'ucon'

ตาราง รายการ

ตั้งค่าเป็นเรียงจากน้อยไปมาก

1 รายการ

  1. IPST-Link
    รหัสสินค้า : 8002041
    ฿1,177.00
    (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

    เรียนรู้การเขียนโปรแกรมเพื่อการเรียนรู้ และเชื่อมต่อกับตัวตรวจจับภายนอก ผ่านแผงวงจร IPST-Link ด้วยซอฟต์แวร์ Scratch ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ตาราง รายการ

ตั้งค่าเป็นเรียงจากน้อยไปมาก

1 รายการ