Engineering Educational Solution

คู่มือการเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน

รูปภาพเพิ่มเติม

คู่มือการเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน
รหัสสินค้า : 6097872
฿129.00
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

สถานะของสินค้า :

คู่มือการเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน ฉบับเรียนลัดและทำได้จริง
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการหัดเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนอย่างแท้จริง อ่านง่าย 
เนื้อหาในเล่มสอนไปจนถึงคลาสและออบเจ็ค พิมพ์ 4 สี ทั้งเล่ม

รายละเอียด

เป็นหนังสือที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาและพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาไพธอน แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดี หนังสือเริ่มนี้เขียนให้เข้าใจได้ง่ายผ่านตัวอย่างการทดลองและแบบฝึกหัดท้ายบท นับเป็น Python Cookbook ในเวอร์ชั่นภาษาไทยที่ทำให้คุณเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว

ผู้เขียน : รศ.ดร.ปัณรสี ฤทธิประวัติ

ขนาด : A5

จำนวนหน้า : 93 หน้า

พิมพ์ 4 ทั้งเล่มด้วยกระดาษอาร์ตมัน

เนื้อหาในเล่ม

• การใช้งานโปรแกรมไพธอน
• ตัวแปร (Variable)
• การใส่คำอธิบาย (Comment)
• การจัดเก็บข้อมูลด้วยโครงสร้างแบบ Lists, Tuples, Dictionaries,Sets
• การสร้างฟังก์ชัน (Function)
• คำสั่งถ้า-แล้ว (If-else Statement)
• การเขียนโปรแกรมเพื่อทำงานซ้ำๆหรือทำงานวนรอบ (Loop)
• ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมเพื่อเดาคำศัพท์ Guessing Game
• โครงสร้าง list แบบสองมิติหรือมากกว่า
• การใช้ Try-Except เพื่อป้องกันการเกิดปัญหา
• การเขียนและอ่านค่าข้อมูลจากไฟล์ Read Files
• คลาสและวัตถุ Class and Object
• การถ่ายทอดคุณสมบัติ (Inheritance)
• ภาคผนวก ก การบันทึกโปรแกรมจาก onlinegdb.com
• ภาคผนวก ข การติดตั้งโปรแกรมไพธอนลงบนเครื่อง
• ภาคผนวก ค การสร้างโมดูลและการเรียกใช้โมดูลใหม่ๆ
• ภาคผนวก ง โมดูล Numpy
• ภาคผนวก จ ตัวอย่างการใช้ Matplotlib เพื่อสร้างกราฟ
• บรรณานุกรม
• ดัชนีคำค้น
• เกี่ยวกับผู้เขียน

ข้อมูลส่วนตัว

กรุณาระบุหัวข้อในการติดต่อ

* ฟิลด์ที่จำเป็น

Powered by WebForms

Tags สินค้า

ใช่ช่องว่างแบ่ง tag. ใช้ single quotes (') สำหรับคำพูด.