Engineering Educational Solution

หนังสือ microbit:bit in Action

รูปภาพเพิ่มเติม

หนังสือ microbit:bit in Action
รหัสสินค้า : 6006361
฿95.00
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

หนังสือกิจกรรม เรียนรู้การเขียนโปรแกรมสำหรับควบคุมและใช้งานบอร์ด micro:bit เพื่อเป็นพื้นฐานในการสร้างสรรค์โครงงาน
หนังสือที่เน้นการเรียนรู้แบบเป็นขั้นตอน กิจกรรมเน้นกระบวนการคิด สอดแทรกคำถามต่อยอด


สอดคล้องตามหลักสูตร เหมาะอย่ายิ่งสำหรับครู อาจารย์ ที่ต้องการวางแผนการสอน

 

รายละเอียด

พิมพ์ 4 สีทั้งเล่ม

จำนวนหน้า 96 หน้า

ผู้เขียน : เบนยามิน วงษ์ประเสริฐ

จัดทำโดย : บริษัท อักษร เนกซ์ จำกัด

เนื้อหาในเล่ม

บทที่ 1 รู้จักไมโครบิต

กิจกรรมที่ 1 แนะนำไมโครบิต

กิจกรรมที่ 2 แนะนำเครื่องมือ

กิจกรรมที่ 3 โปรแกรมแรกของฉัน

สรุปความรู้

บทที่ 2 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม

กิจกรรมที่ 4 การแสดงผล

กิจกรรมที่ 5 ลูป

กิจกรรมที่ 6 คำสั่งจัดการเงื่อนไข

กิจกรรมที่ 7 ตัวแปร

กิจกรรมที่ 8 ผังงาน

สรุปความรู้บทที่ 2

บทที่ 3 การนำเข้าข้อมูล

กิจกรรมที่ 9 การนำเข้าข้อมูล

กิจกรรมที่ 10 เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ

กิจกรรมที่ 11 เซนเซอร์วัดแสง

กิจกรรมที่ 12 เซนเซอร์วัดความเร่ง

กิจกรรมที่ 13 เข็มทิศดิจิทัล

บทที่ 4 ต่อยอดการเรียนรู้

กิจกรรมที่ 14 อินพุต โพรเซส เอาต์พุต

กิจกรรมที่ 15 การเขียนโปรแกรมเชิงเหตุการณ์

กิจกรรมที่ 16 คำสั่งทางคณิตศาสตร์

กิจกรรมที่ 17 การสุ่ม

กิจกรรมที่ 18 การพัฒนาต่อยอดโปรแกรมเข็มทิศ

กิจกรรมที่ 19 โปรเจ็กต์แรกของฉัน

สรุปความรู้บทที่ 4

- สอบถามการใช้งานสินค้า https://facebook.com/innovativeexperiment

- ขอใบเสนอราคาติดต่อทางอีเมล sale@inex.co.th

- หรือ โทรศัพท์ 0-2747-7001 ถึง 4

Tags สินค้า

ใช่ช่องว่างแบ่ง tag. ใช้ single quotes (') สำหรับคำพูด.