Engineering Educational Solution

หนังสือเรียนรู้และพัฒนาโปรแกรมเพื่อควบคุมอุปกรณ์และเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วยโปรแกรมภาษาไพทอน

รูปภาพเพิ่มเติม

หนังสือเรียนรู้และพัฒนาโปรแกรมเพื่อควบคุมอุปกรณ์และเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วยโปรแกรมภาษาไพทอน
รหัสสินค้า : 6097294
฿150.00
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
หนังสือคู่มือการเรียนรู้สำหรับแผงวงจร IPST-WiFi ด้วยโปรแกรมภาษาไพทอน
 

รายละเอียด

ผู้เขียน : รศ. โอภาส ศิริครรชิตถาวร

จำนวนหน้า : 156 หน้า

เนื้อหาในเล่ม

บทที่ 1 : IPST-WiFi แผงวงจรเรียนรู้การเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมอุปกรณ์และเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

บทที่ 2 : การใช้งาน uPyCraft และภาษาไพทอนเบื้องต้น

บทที่ 3 : การใช้งานพอร์ตอินพุตเอาต์พุตและการตอบสนองอินเตอร์รัปต์ภายนอกของบอร์ด IPST-WiFi

บทที่ 4 : การใช้งาน PWM

บทที่ 5 : การใช้งานจอแสดงผล OLED บนบอร์ด IPST-WiFi

บทที่ 6 : การใช้งานอินพุตแอนะล็อกของบอร์ด IPST-WiFi

บทที่ 7 : การใช้งาน LED 3 สี RGB แบบโปรแกรมได้กับบอร์ด IPST-WiFi

บทที่ 8 : การพัฒนางาน IoT สำหรับบอร์ด IPST-WiFiโดยใช้แอปพลิเคชั่น Blynk

ภาคผนวก 1

การสั่งให้โปรแกรมที่พัฒนาจาก uPyCraft ทำงานโดยอัตโนมัติ

ภาคผนวก 2

ข้อมูลทางฮาร์ดแวร์ของอุปกรณ์ในชุด IPST-WiFi Activity Kit

 

- สอบถามการใช้งานสินค้า https://facebook.com/innovativeexperiment

- ขอใบเสนอราคาติดต่อทางอีเมล sale@inex.co.th

- หรือ โทรศัพท์ 0-2747-7001 ถึง 4

Tags สินค้า

ใช่ช่องว่างแบ่ง tag. ใช้ single quotes (') สำหรับคำพูด.