Engineering Educational Solution

อื่นๆ

ตาราง รายการ

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

3 รายการ

 1. ZX-POTV
  รหัสสินค้า : 8005015
  ฿60.00
  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

  แผงวงจรตัวต้านทานปรับค่าได้แบบแกนหมุน (ตัวตั้ง) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 2. ZX-SLIDE
  รหัสสินค้า : 8005017
  ฿90.00
  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
  แผงวงจรตัวต้านทานปรับค่าได้แบบสไลด์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 3. ZX-SOIL แผงวงจรตรวจจับสภาพของดิน
  รหัสสินค้า : 8005034
  ฿107.00
  (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

  แผงวงจรตรวจจับสภาพของดิน ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ตาราง รายการ

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

3 รายการ