Engineering Educational Solution

Compass

ตาราง รายการ

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

2 รายการ

  1. CMPS-03
    รหัสสินค้า : 9000045
    ฿2,033.00
    (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
    โมดูลเข็มทิศแบบดิจิตอล เป็นเข็มทิศอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้เชื่อมต่อกับไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อใช้ระบุตำแหน่งทิศทางได้อย่างถูกต้องแม่นยำ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับประยุกต์ใช้งานกับหุนยนต์ หรืออุปกรณ์ควบคุมต่างๆ ที่ต้องมีการเคลื่อนที่ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  2. โมดูลเข็มทิศดิจิตอล HMC5983
    รหัสสินค้า : 8900034
    ฿535.00
    (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
    โมดูลเข็มทิศดิจิตอล HMC5983 ตัวตรวจจับหน้าที่พิเศษราคาประหยัด ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ตาราง รายการ

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

2 รายการ