เชิญชวนเมกเกอร์เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนโปรแกรมใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์อย่างง่าย ด้วยโปรแกรมแบบบล็อก พร้อมรับฟรี ชุด iBlockly Starter kit 1 โดยมารับได้ในวันอบรม

เปิดรับสมัครวันที่ 23 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น.  
ปิดรับวันที่ 29 มีนาคม 2560 หรือจนกว่าที่นั่งจะเต็ม

ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนครบ 15 ท่านแล้ว

กำหนดการ/สถานที่
วันอบรม 31 มีนาคม 2560 ในงาน Makerholic #6 ที่ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
แผนที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

iBlockly with Arduino Workshop อบรมเชิงปฏิบัติการเขียนโปรแกรมใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์อย่างง่าย ด้วยโปรแกรมแบบบล็อก

การเริ่มต้นใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องมาตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหลังปี 2006 การกำเนิดของ Arduino โครงการระบบสมองกลฝังตัวแบบเปิด ทำให้การเรียนรู้ไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยภาษา C ที่เคยยากและแพงเปลี่ยนไปตลอดกาล และนี่คือการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งของการพัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์อย่างง่ายด้วยโปรแกรมแบบกราฟิก แบบบล็อกคำสั่ง ขอแนะนำให้รู้จักกับ iBlockly

เกี่ยวกับ iBlockly
iBlockly คือ โปรแกรมที่ทางวิศวกรของบริษัท อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์ จำหัด (INEX - www.inex.co.th) ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยให้เยาวชนหรือผู้เริ่มต้นสนใจทำโครงงานด้านระบบสมองกลฝังตัวหรือ embedded system เขียนโปรแกรมได้ง่ายขึ้น เหมาะสมสำหรับการเริ่มต้นเขียนโปรแกรม หรือฝึกอัลกอริธึม กระบวนการในการคิดให้เป็นขั้นเป็นตอน โดยการลากบล็อกคำสั่งมาวางต่อกัน ชิ้นต่อชิ้น ให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ซึ่งในที่นี้คือ ฮาร์ดแวร์ Arduino ทำงานได้ตามที่เขียนคำสั่ง โดยบอร์ดที่ใช้งานได้กับ iBlockly ประกอบด้วย i-Duino R3B, ATX-2, IPST-SE, POP-X2 เเละฮาร์ดแวร์ Arduino มาตรฐาน

iBlockly ได้พัฒนามาจากซอฟต์แวร์ระบบเปิดที่ชื่อ Blockly โดย Google เริ่มต้นพัฒนามาตั้งเเต่กลางปี ค.ศ. 2011 เเละได้เปิดตัวครั้งเเรกที่งาน Maker Faire ที่สหรัฐอเมริกา ในช่วงเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2012 จากนั้นทางทีมงานของ Google จึงผลักดัน Blockly ไปเเทนที่ OpenBlocks ที่ใช้อยู่ใน App Inventor. ผู้ที่พัฒนา Blockly ตั้งเเต่เริ่มต้นคือ Neil Fraser กับ Quynh Neutron, Ellen Spertus, Mark Friedman เเละทีมงาน ในเวลาต่อมา Blockly มีผู้คนนำไปใช้อย่างมากมายในหลายๆ เวอร์ชั่น นำไปพัฒนาต่อยอดให้ใช้งานได้กับภาษาโปรแกรมหลายภาษา ในช่วงเริ่มต้นจะมีภาษา JavaScript, Python, Dart, PHP, Lua โดยยังไม่มีภาษา C, C++

จากนั้นไม่นาน Blockly ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากกับเด็กในอเมริกา Grade 1 ถึง Grade 9+ โดยถูกสร้างเป็นเกมให้เรียนรู้ มีองค์กรของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเป็นตัวส่งเสริม นั่นคือ code.org เป็นแกนนำหลัก เเละ Disney ได้นำไปสร้างเป็นเกมที่เกี่ยวข้องกับภาพยนต์ของ Disney เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ เเละฝึกให้เด็กคิดเป็นขั้นเป็นตอน อาทิ โปรเจ็กต์ที่ชื่อว่า HOUR of CODE จะมีนักแสดง นักกีฬา นักร้องชื่อดังมาเป็นพรีเซ็นเตอร์เพื่อไปสอนให้เด็กเขียนโปรแกรม

คณะวิศวกรของ INEX นำ Blockly มาพัฒนาต่อ โดยใช้โค้ดจากโครงการ ArduBlockly มาต่อยอด มีการสร้างบล็อกคำสั่งจำนวนมากเพื่อใช้งานร่วมกับบอร์ดควบคุมรุ่นต่างๆ ของ INEX ซึ่งแต่เดิมทำการโค้ดดิ้งด้วยภาษา C/C ++ ผ่าน Arduino IDE จะกระทั่ง iBlocky เสร็จ จึงทำให้ iBlockly เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งในการเขียนโปรแกรมเพื่อไปควบคุมบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์และหุ่นยนต์

หัวข้อของการอบรม 2 ชั่วโมง ประกอบด้วย
1. ติดตั้ง iBlocky และแนะนำการใช้งานเบื่องต้น
2. ทดสอบเขียนโปรแกรมด้วย iBlockly เพื่อเริ่มต้นติดต่ออุปกรณ์เอาต์พุต
3. ทดสอบเขียนโปรแกรมด้วย iBlockly เพื่อแสดงผลการทำงานด้วยโมดูล LCD 16 ตัวอักษร 2 บรรทัด
4. ติดต่อกับอุปกรณ์อินพุตดิจิตอลและอะนาลอก

เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ (มอบให้ผู้เข้ารับการอบรม หลังจากจบการอบรม)
1. บอร์ด i-Duino R3B พร้อมสาย miniB-USB
2. บอร์ด LCD-IO shield
3. แผงวงจรตรวจจับแสง ZX-02F
4. แผงวงจรสวิตช์ ZX-01

สิ่งที่ผู้อบรมต้องนำมาเอง
1. คอมพิวเตอร์ที่มีพอร์ต USB ว่างอย่างน้อย 1 พอร์ต
2. ปลั๊กไฟพ่วง