ลงทะเบียนแข่งขัน INEX Roboitc School League 2017

ลงทะเบียน Fire Fighting / Sumo ลงทะเบียน Chick BOT  ลงทะเบียน Robotics Poster Contest